Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Het Nieuwe Werken

Definitie van Het Nieuwe Werken:
"Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysiek werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager."
(Dik Bijl - Het Nieuwe Werken 2007)
Door de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt, maar ook door nieuwe werkmethodes, de nieuwe generatie werknemers - die gewend zijn met Web 2.0-toepassingen en social software te werken - en de eisen die aan het werk zal worden gesteld, zal het kenniswerken in de aard ingrijpend veranderen.
 
Het Nieuwe Werken (toepassen van Web 2.0, gebruik maken van nieuwe technologieën; slimmer, efficiënter en effectiever werken; nieuwe verwachtingen t.a.v. werken; nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren; meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid) is momenteel de katalysator van een stille revolutie.
 
Nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen stellen aan hun werkgever of opdrachtgever en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. Het laat zich raden dat de manier waarop organisaties zijn ingericht, daardoor behoorlijk kan gaan verschillen van de manier waarop wij dat momenteel kennen.
 
Hoewel technische ontwikkelingen de aanleiding vormen, zijn de gevolgen veel fundamenteler: voor maatschappij, voor cultuur, voor de economie, voor de overheid, etc. Door internet zijn de beperkingen van tijd en afstand grotendeels weggevallen. Informatie en kennis is op allerlei mogelijke manieren beschikbaar. Het wordt een uitdaging om op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste mensen, kennis en informatie te verzamelen.
 
Al met al zijn de vraagstukken die Het Nieuwe Werken oproept nogal multidisciplinair: technologische, organisatiekundig, sociologisch, cultureel etc. De vraag is hoe snel de ontwikkelingen zullen verlopen en met name hoe de aloude hiërarchische structuren en organisaties met deze (maatschappelijke) ontwikkelingen om zullen gaan. Want de verdere ontwikkeling van Het Nieuwe Werken (Werken 2.0), de Kenniswerker (Werknemer 2.0) en mogelijkheden (Enterprise 2.0) zal ongetwijfeld de nodige druk zetten op huidige organisatievormen.
 
Dit artikel verscheen eerder op werken20.nl