Groot deel ARBO-regels verdwijnt | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

Groot deel ARBO-regels verdwijnt

Per 1 januari 2010 verdwijnen 76 van de 92 beleidsregels voor arbeidsomstandigheden. Uit een analyse van de arbobeleidsregels blijkt dat de sectorale invulling via arbocatalogi en risico inventarisaties en evaluaties (rie’s) zo succesvol is, dat regels voor een groot deel overbodig zijn. MKB-Nederland is blij met deze grote deregulering. ‘De andere middelen geven veel meer ruimte voor maatwerk om aan het wettelijke beschermingsniveau van werknemers te voldoen.’
Werkgevers en werknemers in verschillende sectoren maken de laatste jaren vooral afspraken over arbeidsomstandigheden via arbocatalogi. Op deze wijze kunnen zij beter aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving voldoen.

Een groot deel van de arbobeleidsregels wordt daarom geschrapt. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen, zoals het werken met gevaarlijke stoffen en arbeid door zwangeren. Er zijn ook zes beleidsregels die worden aangehouden omdat er geen branchenormering is opgesteld; voor vijf beleidsregels geldt dat de branche nog tot 1 januari 2012 de gelegenheid heeft om tot brancheafspraken te komen.

Er zijn nu nog diverse beleidsregels waarin NEN-normen (Nederlandse normen) voorkomen. NEN-normen zijn geen publieke normen maar in samenspraak tot stand gekomen normen vanuit met name het bedrijfsleven. Ze bevatten vaak procesbeschrijvingen, technische gegevens zoals tabellen met maten voor diverse materialen en bestemmingen. Doorgaans ligt de stand der techniek of wetenschap aan de norm ten grondslag. Ze zijn meestal branchegericht en ze zijn niet gratis verkrijgbaar: de NEN-normen moeten worden gekocht. Dit soort normen lenen zich dus niet voor opname in Arboregelgeving. De Arbeidsinspectie neemt de stand der techniek/wetenschap uit de NEN-normen wel mee in haar handhaving.
 
Dit artikel verscheen eerder op mkb.nl  


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X