Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Flexwerkers verbreden de arbeidsmarkt

De vakbond FNV gaf aan dat werkgevers op grote schaal sjoemelen danwel frauderen met flexwerkers en flexcontracten. Nu geeft MKB-Nederland, evanals VNO-NCW, aan zich hier niet in te herkennen.
Volgens de vakbond zouden arbeidskrachten steeds vaken een vast contract inleveren om zich vervolgens in te laten huren als flexwerker. Dit zou de werkgelegenheid volgen de vakbond doen verminderen, maar de werkgeversorganisaties geven juist aan dat deze flexibiliteit bijdraagt aan het banensucces in ons land.
 
Bij het afsluiten van het Flexakkoort in 1996 was dit al één van de pijlers voor de vakbonden. Flexwerkers kregen hierdoor immers een sterkere positie, daarnaast is de economische crisis in Nederland minder merkbaar geweest op de arbeidsmarkt in vergelijking met andere landen.
 
Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gaan de bonden voorbij aan de toenemende wens van werknemers om flexibel of als zelfstandige te werken. Daarnaast vergeet de FNV de hechte relatie tussen flexwerk en het rigide ontslagrecht in Nederland. Feitelijk snijdt de FNV zich in haar eigen vingers: door te weigeren over aanpassing van het ontslagrecht met de werkgevers te praten stimuleert de FNV zelf toename van flexwerk, aldus de werkgeversorganisaties.