Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Flexcontracten van 2019 naar 2020

De relatie tot werkgever en werknemer is al enkele jaren een punt van discussie. Op 5 mei 2019 is een nieuw wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. Als we ervan uitgaan dat het ook door de Eerste Kamer komt, moet je daar nu al rekening mee houden. Wat gaat er met flexcontracten gebeuren na 2019?

Meer weten over flexcontracten in 2019 en 2020? Neem dan contact op met jouw lokale OAMKB adviseur.

Piek of ziek?

In sectoren als de horeca, retail en industrie zijn er drukke en rustige periodes. Door flexibel in te spelen op deze situaties kunnen medewerkers als uitzendkracht, gedetacheerde of freelance/ZZP-er worden ingehuurd, maar vaker worden eigen flexibele contracten ingezet zoals een Oproepcontract of een nul uren-contract (niet altijd toegestaan, informeer naar de regels bij je lokale OAMKB adviseur)

Om in wat rustiger tijden geen overbezetting te hebben (erg duur!) en ook bij uitval door ziekte of zwangerschap snel te kunnen schakelen, zijn flexcontracten van groot belang voor een gezonde onderneming. Neem contact op met onze HR specialist om de optimale mix van flex en vast voor jouw bedrijf te bepalen. 

Flexcontracten in 2019

Een oproepkracht weet niet wanneer deze wordt opgeroepen. Wanneer er werk aan de winkel is moeten er minimaal drie werkuren uitbetaald worden. Bij veelvuldig inschakelen van oproepkrachten kan de werknemer een arbeidsovereenkomst met vaste contracturen eisen. In de horeca CAO wordt een uitzondering gemaakt waarbij oproepkrachten als invalkrachten worden aangeduid. Een invalkracht moet voor minimaal 156 uur op jaarbasis betaald worden.

Flexcontracten in 2020

In het nieuwe wetsvoorstel van 5 mei 2019 getiteld “Wet Arbeidsmarkt in Balans” worden aanvullende rechten voor oproepkrachten bepaald. Zo dient er duidelijk vermeld te worden op de loonstrook welk soort overeenkomst het betreft. Dit kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn, of een oproepovereenkomst. Als het een contract voor bepaalde tijd betreft moet dit vastgelegd worden in het contract.

Oproeptermijn

Volgens de WAB moet een oproepkracht uiterlijk 4 dagen voor de werkzaamheden worden opgeroepen, via de CAO kan dit tot 24 uur gereduceerd worden. De oproep moet op schrift of via elektronische middelen plaatsvinden. Bij een kortere periode mag de werknemer weigeren. Wanneer er binnen deze termijn een aanpassing plaatsvindt van de werktijden, zal de werknemer toch het salaris over de oorspronkelijke termijn uitgekeerd krijgen. Of dit ook voor de horeca CAO van toepassing is moet nog worden vastgesteld.

Vaste uren contract

Wanneer het flexcontract 12 maanden duurt zal de werkgever een vast contract moeten aanbieden op basis van het gemiddeld aantal uren dat de oproepkracht in deze periode daadwerkelijk arbeid heeft verricht. Bij invoering vanaf 2020 zullen de uren in 2019 tellen voor dit vaste contract. Het is dus raadzaam hier nu al rekening mee te houden! WAB verplicht vanaf 1 januari 2020?
Als de Wet Arbeidsmarkt in Balans inderdaad wordt goedgekeurd zal deze per 1 januari 2020 van kracht worden. Wanneer je hier als ondernemer geen gehoor aan geeft, dan kan de werknemer voor een periode van 5 jaar het gemiddeld aantal uren claimen. Als je zo flexibel mogelijk wilt blijven als werkgever kun je gebruik maken van een jaarurensysteem. Er wordt een aantal uren voor een jaar overeengekomen, de werknemer ontvangt een vast salaris per maand op basis van het gemiddeld aantal uren.

Er zijn verschillende samenwerkingsovereenkomsten met ieder hun specifieke kenmerken. Overleg met de OAMKB adviseur hoe je de personeelsadministratie optimaal kunt inrichten.

flexcontracten, 2019, 2020, werkgever, eerste kamer, administratie, oamkb,