Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Financieel adviseur helpt bij verdeling van het BV-pensioen

Het kan voor een Directeur Grootaandeelhouder voordelig zijn om gebruik te maken van een Pensioen-BV. Deze constructie heeft een aantal voordelen maar ook nadelen ten opzichte van een bij een professionele verzekeraar extern verzekerd pensioen. Maar wat gebeurt er in het geval van een echtscheiding? Kan de voormalige partner aanspraak maken op het vermogen van  de Pensioen-BV en wat zijn de risico's bij financiële problemen binnen de organisatie? Neem voor alle vragen over pensioen regelingen contact op met de financieel adviseur van OAMKB.

Wat is een Pensioen-BV?

Een directeur/groot-aandeelhouder (DGA) kan, wanneer hij/zij ten minste 10% van het geplaatst aandelenkapitaal van een besloten vennootschap (waaraan stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders is verbonden) direct of middellijk in bezit heeft, zijn pensioen in eigen beheer opbouwen.  De opbouw van het pensioen kan plaatsvinden binnen de  BV waar de DGA in loondienst is. Daarnaast kan een afzonderlijke  pensioen BV voor worden opgericht. De financieel adviseur kan hier meer informatie over verschaffen.
 
Bij een Pensioen-BV gelden andere fiscale regels en voorwaarden. Bij een echtscheiding kan dit gevolgen hebben zoals vastgelegd in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. De Hoge Raad heeft in 2007 al beslist dat de DGA, op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, bij een echtscheiding  in principe verplicht is om de helft van het in de BV opgebouwde ouderdomspensioen  toe te delen aan zijn of haar ex-echtgenoot. Dit deel moet worden afgestort bij een door de ex-partner aan te wijzen verzekeringsmaatschappij. Dit kan dus tot financiële problemen in de BV aanleiding geven. Het is echter mogelijk om afwijkende afspraken te maken in bijvoorbeeld de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant.

Even een voorbeeld...

Een echtpaar wil gaan scheiden. Ten tijde van het huwelijk werden er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld. Daardoor wordt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding volledig van kracht. Daarin staat dat de ex-echtgenoot van een werknemer (dus ook een DGA) na een scheiding een zelfstandig recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Meer weten over huwelijk en bedrijfsvoering? Laat je voorlichten door de persoonlijk financieel adviseur van OAMKB.

Eén van de echtgenoten is DGA, en zijn pensioen is opgebouwd in een Pensioen-BV. .. Binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand heeft de voormalige partner aangegeven aanspraak te willen maken op de in de BV opgebouwde pensioenrechten. De ex-partner legt vervolgens een eis neer bij de rechter dat de helft van de pensioenvoorziening vanuit de Pensioen-BV wordt overgeheveld naar een  professionele pensioenverzekeraar..Aangezien het pensioen reeds is ingegaan eist ze bovendien een maandelijkse uitkering van pensioen  van 2000 euro. Daarnaast wordt er 150.000 euro aan achterstallige pensioenuitkeringen geclaimd inclusief een “verklaring voor recht” dat de echtgenoot onrechtmatig heeft gehandeld als DGA van de Pensioen-BV.

De DGA geeft aan dat er niet voldoende geld aanwezig is in de Pensioen-BV waardoor het niet mogelijk is beide pensioenen uit te betalen. Daarnaast gaat het niet goed met de groep waar de Pensioen-BV deel van uitmaakt. De BV wordt door de bank aangemerkt als “Bijzonder Beheer”. Als de claim wordt toegezegd kan dat leiden tot financiële problemen binnen het concern.

De rechter vond het “Bijzonder Beheer” geen bewijs dat de Pensioen-BV in grote problemen zou verkeren. Uit de administratie blijkt dat de schuld van het bedrijf bij andere takken van het bedrijf bestaat, de Pensioen-BV valt hier niet onder. In deze BV was voldoende liquiditeit aanwezig om aan alle verplichtingen te voldoen voor beide partners.

Daar komt bij dat de pensioenaanspraken van de voormalige partner zijn blootgesteld aan ontoelaatbare risico's. Geld uitlenen aan andere takken binnen dezelfde groep is geen juiste manier van handelen en de DGA kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.  De rechter spreekt het vonnis uit in het voordeel van de voormalige partner. De financieel adviseur biedt ook hulp bij fiscaal juridische kwesties, zoek naar de juiste financieel adviseur via OAMKB.

Andere afspraken maken in overleg met de financieel adviseur

Het hoeft niet zover te komen als de financieel adviseur al in een eerder stadium bij deze situatie was betrokken. Het liefst al ten tijde van de bruiloft maar dat is niet altijd mogelijk. Wanneer beide partners instemmen met afwijken van de wettelijke regelgeving kan dat via een akte van huwelijkse voorwaarden waarin aangegeven wordt dat de echtgenoten besluiten een andere overeenkomst te bekrachtigen. In het echtscheidingsconvenant kan ook nog schriftelijk overeengekomen worden dat de echtgenoten besluiten om af te wijken van de wettelijke regelgeving.

Maak duidelijke afspraken met elkaar om later problemen te voorkomen. Een gevecht over geld is het laatste waar je aan wilt denken. Betrek daarom de financieel adviseur in een vroegtijdig stadium bij dit soort zaken en stel overeenkomsten bij indien nodig. Ondernemingen evolueren en relaties ook, de financieel adviseur kan reageren op veranderende situaties maar ook pro-actief handelen als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Hoe werken pensioenregeling en financieringen? Laat je voorlichten door een financieel adviseur van OAMKB.

Juli, 2016

Financieel adviseur helpt bij verdeling BV-pensioen, DGA, pensioen BV, echtscheiding, partner, financiën, OAMKB, financieel adviseur, voorlichten, advies, bedrijfsadvies, DGA, belasting, belastingadvies