Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Europarlement stemt voor vrijstellingen micro-entiteiten

10 maart 2010 Auteur: Gerard van IJzendoorn Bron: Noviteiten

Woensdag 10 maart hebben de europarlementariërs ingestemd met vrijstelling van de verplichting om een jaarrekening op te stellen voor zeer kleine vennootschappen. Het zijn echter de EU-lidstaten die de vrijstelling daadwerkelijk kunnen verlenen, afhankelijk van de impact die de richtlijn in hun land zou kunnen hebben.
Het betreft hier de “micro-entiteiten” die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:


Men verwacht in Europa dat 75% van de ondernemingen die vallen onder de rapportageregels van de Europese richtlijnen inzake boekhouding, binnen het begrip micro-entiteit vallen. Men stelt dat deze ondernemingen hoofdzakelijk actief zijn in het bedrijfsleven op lokaal of regionaal niveau, met weinig of geen grensoverschrijdende activiteiten. "Dit voorstel zou de lidstaten in staat stellen om het ondernemersklimaat voor micro-entiteiten te vereenvoudigen en hun concurrentievermogen en groeipotentieel te stimuleren."


Volgens de effectbeoordeling van de Commissie zou de besparing gemiddeld € 1.169,- per onderneming zijn. Indien heel Europa mee zou doen, zou het voorstel zo’n € 6,3 miljard kunnen besparen. n het verslag dat woensdag is aangenomen stelt het Parlement dat lidstaten zelf moeten kunnen kiezen of ze micro-entiteiten vrijstellen. Het is dan ook nog niet bekend hoe Nederland hiermee omgaat. Wel moeten de micro-entiteiten blijven voldoen aan de boekhoudverplichting, waarbij de lidstaten extra eisen kunnen stellen. Een blokkerende minderheid in de Raad blokkeert het voorstel nog steeds.