Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Eindejaarstips 2018 voor werkgever/werknemer

Nu het einde van kalenderjaar 2018 nadert, willen we graag een aantal fiscale eindejaarstips 2018 geven waar werkgevers en werknemers hun voordeel mee kunnen doen. Er zitten weliswaar geen strikjes omheen, toch zitten er vast enkele waardevolle “cadeautjes” bij.

Wil je precies weten van welke voordelen je in 2018 nog gebruik kunt maken als werkgever/werknemer? Neem dan snel contact op met OAMKB en stel jouw “dertiende maand” veilig.

Tip 1: Vrije ruimte

Controleer of de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2018 volledig benut is. De vrije ruimte is gesteld op 1,2% van de fiscale loonsom. Wanneer er nog vrije ruimte bestaat, is het mogelijk om personeel aan het einde van 2018 een “dertiende maand” ter beschikking te stellen. Houd er rekening mee dat deze extra beloning maximaal 2400,- mag zijn volgens de fiscus. Het is in theorie mogelijk een hogere beloning voor personeelsleden uit te keren mits dit onderbouwd kan worden met cijfers uit de sector waarin je actief bent.

Tip 2: Kantoor feest

Wanneer je een feest wilt geven voor eind 2018 ten behoeve van het personeel is het verstandig om dit feest op kantoor te organiseren. Wanneer je een personeelsfeest op de werklocatie situeert zal deze vrijgesteld worden voor de loonbelasting.

Tip 3: Concern regeling

Voor alle BV’s die onder één concern vallen is het mogelijk om de vrije ruimte van 1,2% te bundelen om één totale vrije ruimte voor personeelsleden toe te passen. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat de participerende concern onderdelen daadwerkelijk het gehele afgelopen jaar een concern vormde. De concern onderdelen die gedurende 2018 zijn afgestoten of juist erbij zijn gekomen vallen daarmee buiten deze regeling.

Tip 4: Loonkostenvoordeel

Wanneer er personeelsleden zijn met een hogere leeftijd of arbeidsbeperkt is het mogelijk om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel. Wanneer je voor een personeelslid dit voordeel wilt ontvangen, is het nodig een kopie te overleggen van de doelgroepverklaring. Deze verklaring moet op tijd worden opgevraagd bij het personeelslid, binnen 3 maanden nadat deze persoon bij het bedrijf in dienst is getreden. Na deze periode zal het personeelslid geen aanspraak meer kunnen maken op de doelgroepverklaring. En zonder deze verklaring is het ook niet mogelijk om het loonkostenvoordeel aan te vragen.

Tip 5: Verklaring geen privégebruik auto

Wanneer een personeelslid een auto ter beschikking heeft, is de bijtelling voor privégebruik van de auto soms niet vereist. In dit geval moet het personeelslid verklaren dat hij/zij niet meer als 500 privé kilometers maakt met de auto van de zaak. Dit geschiedt middels de “Verklaring geen privégebruik auto”. Vraag aan het personeelslid of de verklaring juist is, en pas de administratie hierop aan met ingang van 1 januari 2019. Wanneer het personeelslid in staat is deze verklaring te overleggen is er geen verdere actie nodig. Wanneer deze werknemer in 2019 de 500 kilometergrens overschrijdt zal de bijtelling voor privégebruik van kracht worden.

Tip 6: Bijtelling privégebruik auto

Wanneer een personeelslid een auto ter beschikking krijgt zal de bijtelling voor het privégebruik van deze auto 22% van de cataloguswaarde bedragen, bij auto’s die volledig elektrisch zijn geldt nog een bijtelling van 4%. Wanneer het een auto betreft die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen wordt de economische waarde geteld met een bijtelling van 35%. Wanneer je nieuwe voertuigen ter beschikking wilt stellen aan het personeel moet je er rekening mee houden dat bij volledig elektrische auto’s met een catalogusprijs boven de €50.000,- ook een bijtelling van 22% van kracht zal zijn in 2019 en 2020 voor het bedrag boven deze grens. Met ingang van 2021 zal het 22% tarief voor het volledige bedrag van toepassing zijn waarmee er geen fiscaal voordeel meer bestaat voor elektrische auto’s.

Tip 7: Salarisnorm 30% regeling

Wanneer er personeel in dienst is dat gebruikt maakt van de 30% regeling dien je te controleren of ze voldoen aan de salarisnorm voor voortzetting van deze regeling. De grens voor 2018 is voor normaal personeel gesteld op €37.296,-. Personeelsleden die jonger zijn dan 30 jaar met een kwalificerende Mastertitel is de grens gesteld op €28.350,-. Personeel dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert bij bepaalde organisaties en artsen die in opleiding zijn tot specialist zijn niet verplicht om aan een salarisnorm te voldoen. Wanneer een personeelslid niet langer voldoet aan de salarisnorm zal het recht op de 30% regeling komen te vervallen, pas dit aan in de salarisadministratie.

Wil je het jaar ook goed afsluiten? Laat je informeren door de financieel professional van OAMKB en behaal het meeste voordeel. Plan vandaag nog een afspraak in
 

Eindejaarstips, Eindejaarstips 2018,  tips voor werkgever, tips voor werknemer