Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Eindejaarstips 2018 om BTW te besparen

Het jaar loopt op een einde en daarom delen we deze eindejaarstips 2018 waar ondernemers van kunnen profiteren.

Wil je precies weten hoe je, als ondernemer, BTW kunt besparen in 2018? Laat je adviseren door een financieel professional van OAMKB. 

Tip 1: Oninbare vorderingen

Wanneer blijkt dat een vordering (deels) oninbaar is, kun je de BTW op dit bedrag terugvorderen. Een vordering wordt gezien als oninbaar wanneer deze 1 jaar na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum die je met de cliënt overeen bent gekomen nog niet voldaan is. Wanneer er geen termijn voor betaling is bepaald, zal de wettelijke termijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de cliënt van toepassing zijn. Tot uiterlijk 1 jaar na die datum kan de BTW teruggevorderd worden. Houd dus goed in de administratie bij welke vorderingen tegen deze grens lopen, bijvoorbeeld door op tijd een automatische notificatie in te plannen.

Tip 2: EU BTW terugvorderen

Wanneer je in 2018 in een ander EU land BTW hebt moeten betalen kun je dat via de Belastingdienst website retour vragen. Dit verzoek om teruggaaf moet dan voor 1 oktober 2019 ingediend zijn. Bepaal op tijd of je voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deze teruggaaf.

Tip 3: Privégebruik auto

Het is mogelijk om diverse kosten voor het gebruik van een zakelijke auto af te trekken wanneer de auto gebruikt wordt voor omzet die belast is. Denk aan de BTW bij de aanschaf en onderhoudskosten. Wanneer de auto ook privé gebruikt is in 2018 moet er een correctie plaatsvinden in de laatste aangifte BTW in 2018. Je kunt hiervoor gebruik maken van de forfaitaire regeling. Dan ga je uit van 2,7% op de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM). Wanneer de auto in kwestie langer als 5 jaar gebruikt wordt, kun je een forfait van 1,5% toepassen, ook weer inclusief BTW en BPM. Dit forfait van 1,5% is ook van toepassing wanneer je een auto zonder BTW hebt aangeschaft. Bijvoorbeeld via particuliere verkoop of een marge auto.

Door te tanken met een bankpas, tankpas of creditcard die op naam van de zaak staat, en dus niet contant, kun je bij de aftrek van voorbelasting eenvoudig aantonen dat de brandstof op naam van de zaak is afgerekend.

Tip 4: BTW aangiften controleren

Controleer de BTW aangiften over 2018 op tijd, wanneer je niet genoeg BTW hebt opgegeven moet dit voor 1 april 2019 plaatsvinden middels een suppletie aangifte die digitaal ingediend moet worden. Wanneer je teveel BTW hebt afgedragen kun je dit ook corrigeren met een suppletie aangifte. Deze regeling is van toepassing op correcties die hoger liggen dan €1000,-. Voor correcties met lagere bedragen mogen deze op de volgende BTW aangifte verwerkt worden.

Tip 5: Herzieningstermijn

Voor roerende en onroerende zaken moet je de BTW herzieningstermijn goed in de gaten houden. Voor roerende zaken geldt 5 jaar en voor onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaar. Ieder jaar van deze termijn bepaal je of de verhouding tussen vrijgesteld en belast gebruik veranderd is ten opzichte van het moment dat de goederen in gebruik zijn genomen. Wanneer het verschil tussen deze verhoudingen meer dan 10% bedraagt moet er een deel van de afgetrokken BTW gecorrigeerd worden.

Tip 6: 9% BTW

Met ingang van 1 januari 2019 zal het lage BTW tarief omhoog gaan van 6% naar 9%. Hier moet je in 2018 al rekening mee houden. Het nieuwe tarief moet doorgevoerd worden in de administratie, in de prijzen die voor goederen en diensten berekend worden, en facturen die rond de jaarwisseling plaatsvinden. Let ook op de laatste BTW aangifte in 2018 en de eerste in 2019. Wanneer er in 2018 offertes gemaakt zijn voor goederen en diensten die pas in 2019 worden geleverd, moet je het nieuwe lage tarief van 9% BTW berekenen. Wanneer de betaling voor diensten en goederen in 2019 al voldaan worden in 2018, telt nog het oude tarief van 6% BTW. Dit zou bijvoorbeeld een entreekaart kunnen zijn voor een evenement dat in 2018 besteld en betaald wordt, maar pas in 2019 plaatsvindt.

Tip 7: BTW aangifte per maand of kwartaal

Als ondernemer mag je zelf de keuze maken om de BTW aangifte per maand of per kwartaal af te handelen. Door hier een weloverwogen keuze te maken kun je voordeel behalen in de liquiditeit van het bedrijf. Wanneer je vaak BTW moet afdragen is een BTW aangifte per kwartaal doorgaans beter. Wanneer je structureel BTW terug zult ontvangen kan een maandelijkse frequentie beter uitpakken. In sommige gevallen is het mogelijk om de BTW aangifte op jaarbasis in te dienen. Hiervoor zul je eerst een verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst.

Meer informatie over de fiscale voordelen 2018? Laat je informeren door de financieel professional van OAMKB. Plan vandaag nog een afspraak in
 

Eindejaarstips 2018, BTW besparen