Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Eindejaarstips 2018 Algemeen

Het jaar zit er bijna op en omdat het al allemaal duur genoeg is delen we deze algemene eindejaarstips 2018

Wil je precies weten hoe je kunt besparen en goed het nieuwe jaar in kunt gaan? Neem dan snel contact op met OAMKB.

Tip 1: Aftrek studiekosten

De studiekosten die in 2018 betaald zijn kunnen afgetrokken worden, houd deze dus nauwlettend bij. Dit geldt voor kosten voor lessen, cursussen en examens die in 2018 betaald zijn. Daarnaast zijn ook de leermiddelen die verplicht zijn gesteld door de onderwijsinstelling aftrekbaar. Dit kan variëren van een hamer, een kwast tot een schaar voor een kappersopleiding. Naast gereedschap tellen boeken, opslagmedia en software ook mee. Er is een drempel gesteld van €250,-, bij het overschrijden van dit bedrag kunnen de kosten worden afgetrokken. Let op alle aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn.

Tip 2: Extra giftenaftrek

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een extra giftenaftrek wanneer je een schenking maakt aan een ANBI ofwel een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn bijvoorbeeld bibliotheken, theaters, filmhuizen, podia, muziek- of film festivals en theatergroepen. Wanneer je een donateur bent van een culturele ANBI is het mogelijk om het bedrag vermenigvuldigd met 1,25 af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bij het bepalen van aftrekbare giften aan culturele instellingen wordt de giftenaftrek verhoogd met 25% met een maximum van 1250,-. Maak hier in 2018 nog gebruik van. Met “ANBI opzoeken” kun je eenvoudig controleren of een culturele instelling daadwerkelijk een culturele ANBI status heeft. Achter de naam van de instelling zal bij activiteit het woord “Cultuur” vermeld staan. In dat geval betreft het een ANBI met culturele status.

Tip 3: Aftrek onderhoudskosten monumentaal pand

Voor het onderhoud van een monumentaal pand is het nog mogelijk om de kosten af te trekken. Houd de kosten voor reparatie of vervanging van onderdelen aan het rijksmonumentenpand bij, dit betreft alle kosten die gemaakt worden om dit pand in bruikbare toestand te houden, of om te repareren. Hieronder vallen tevens de kosten voor achterstallig onderhoud. De kosten moeten redelijk en verdedigbaar zijn, het betreft geen verbeteringen aan het monumentaal pand zoals een aanbouw.

Tip 4: Box 3 vermogen verlagen

De grondslag voor het box 3 vermogen zal op 1 januari 2019 bepaald worden. Wanneer de grondslag van box 3 lager uitvalt hoef je minder belasting te betalen. Je hebt hier invloed op door bijvoorbeeld belastingschuld voor 1 januari van het volgende jaar jaar te voldoen. Het is ook mogelijk om nog een dure aankoop te maken of een schenking te doen.

Tip 5: Hypotheekrente vooruitbetalen

Als je met ingang van volgend jaar in een lagere belastingschijf uitkomt voor de inkomstenbelasting is het verstandig om de hypotheekrente nu alvast vooruit te betalen. Dan kun je dit jaar nog de hypotheekrente aftrekken tegen een hoger belastingtarief. Ook zal de hypotheekrente in 2019 tegen maximaal 49% aftrekbaar zijn. Het maximaal aantal maanden om de hypotheekrente vooruit te betalen ligt op 6 maanden. Wanneer je toch eerder betaalt, zal de Belastingdienst de betaalde rente als aftrekpost weigeren.

Tip 6: Verkoop eigen woning uitstellen

Als jouw schuldenvrije woning te koop staat, laat de verkoop dan na 1 januari 2019 plaatsvinden. Wanneer je eerder de woning verkoopt valt de opbrengst van de verkoop in box 3 (met de peildatum op 1 januari 2019) en moet je hier wellicht inkomstenbelasting over afdragen.

Wil je het jaar ook goed afsluiten? Laat je informeren door de financieel professional van OAMKB en behaal het meeste voordeel. Plan vandaag nog een afspraak in

eindejaarstips 2018, algemene eindejaarstips, eindejaartips, eindejaartips algemeen