Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Eindejaarstips 2018 Aanpassingen inkomstenbelasting

Welke aanpassingen worden er in 2019 ingevoerd? Lees ze in deze blog met eindejaarstips 2018 en doe er je voordeel mee. 

Wil je precies weten hoe je kunt besparen en goed het nieuwe jaar in kunt gaan? Neem dan snel contact op met de financieel professional van OAMKB.
 

Tip 1: Tarief box 1 beperking tot 2 schijven

Met ingang van 2021 zullen de box 1 tarieven voor de inkomstenbelasting beperkt worden tot 2 schijven: Een basistarief op 37,05% en een toptarief op 49,5% voor inkomens die hoger liggen dan €68.507,-.

Tip 2: Verlaging eigenwoningforfait

Bij woningen van meer dan €75.000,- wordt het eigenwoningforfait verlaagd naar 0,65% met ingang van 1 januari 2019. Vervolgens zal het forfait in stappen verlaagd worden naar 0,45% t/m het jaar 2023. Voor woningen die meer dan €1.060.000,- waard zijn blijft het percentage op 2,35% staan.

Tip 3: Afbouw hypotheekrenteaftrek

In 2019 zal de hypotheekrenteaftrek verder worden afgebouwd tot 49%. Met ingang van 2020 zal deze aftrek versneld afgebouwd worden in 4 stappen met steeds 3% naar 37,05% in het jaar 2023. Zo komen de volgende percentages aan bod:

Tip 4: Afbouw ondernemersaftrek

Vanaf 2020 zal het aftrektarief van ondernemersaftrek eveneens worden afgebouwd in 4 stappen met 3% naar een percentage van 37,05% in het jaar 2023. Deze aftrek bestaat uit de volgende aftrekposten:

Tip 5: Verlenging investeringsregelingen

De volgende investeringsregelingen wordt voor 5 jaar verlengd:

Daarmee zullen de mogelijkheden tot zeker 1 januari 2024 blijven bestaan. Het aftrekpercentage voor de EIA zal worden verlaagd van 54,5% naar 45% in 2019.

Tip 6: Vervanging aftrek studiekosten

Met ingang van 2020 zal de fiscale aftrekpost voor studiekosten worden vervangen met een individuele leerrekening. Dit geldt voor alle Nederlanders die een startkwalificatie behaald hebben.

Tip 7: Vervanging monumentenaftrek

Er zal een vervanging komen voor de monumentenaftrek met een subsidieregeling voor de instandhouding van rijksmonumenten die een woonfunctie bezitten.

Tip 8: Stijging tarief box 2

Het tarief in box 2 zal in fasen omhoog gaan. Volgend jaar ligt deze op 25%, in 2020 op 26,25% en in 2021 op 26,9%.

Tip 9: Verkorting box 2 verliesrekening

Met ingang van januari 2019 wordt de voorwaartse verrekening van verliezen in box 2 verkort van 9 naar 6 jaar.

Tip 10: Belasting DGA met lening van eigen BV

Met ingang van 1 januari 2022 zal een DGA die een lening heeft bij de eigen BV een nieuwe belasting moeten gaan betalen bij bedragen die hoger liggen dan €500.000,-. Er is een overgangsregeling van toepassing waarin een uitzondering bepaald wordt voor leningen die door DGA gebruikt zijn voor de aankoop van een woning. Dit is niet alleen van toepassing voor reeds aanwezige eigenwoningschulden, maar ook voor nieuwe situaties.

Tip 11: Aanpassingen box 3

Het heffingsvrije vermogen zal verhoogd worden tot een bedrag van €30.360,- per persoon. Er zal een wijziging plaatsvinden van het forfaitaire rendement van de vermogensschijven van respectievelijk 1,94%, 4,45% en 5,60%.

Andere aanpassingen
Tip 12: Verlaagde tarieven vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting tarieven zullen omlaag gaan. Bij winsten tot een bedrag van €200.000,- zal het tarief naar 15% zakken in 2021. Voor winst boven de €200.000,- zal het toptarief dalen naar 20,5% in 2021.

Tip 13: Verhoging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

Wanneer je op jaarbasis meer dan €350.000,- aan kosten zult maken voor activiteiten op innovatief gebied, zal de afdrachtvermindering hoger worden. Met ingang van 2020 zal het huidige percentage van 14% verhoogd worden naar 16%.

Tip 14: Verkorting looptijd 30% maatregel

Vanaf 1 januari 2019 zal de maximale looptijd van de 30% regeling verkort worden van 8 jaar naar 5 jaar. Er zal een overgangsregeling van kracht zijn voor buitenlands personeel wat betreft de beperking van 8 naar 5 jaar wanneer er sprake is van specifieke deskundigheid. De invoer van de overgangsregeling zal met 2 jaar uitgesteld worden. Het overgangsrecht is daarmee bedoeld voor personeelsleden waarvoor de verkortingsregeling met ingang van 2019 of 2020 tot een einde zou komen.

Tip 15: Aanpassing BTW kleine ondernemersregeling

Met ingang van 2020 zal de kleine ondernemersregeling worden vereenvoudigd voor de BTW. Wanneer de jaarlijkse omzet lager uitvalt dan €20.000,- is het mogelijk om met ingang van 2020 een vrijstelling voor de BTW aan te vragen. Deze regeling is van toepassing op zowel BV’s, verenigingen en stichtingen. Als ondernemer zal er geen BTW meer vermeld worden onder de kleine ondernemersregeling. Een BTW aangifte indienen is niet meer nodig. Als keerzijde van de munt is het niet mogelijk om BTW op de inkomende facturen af te trekken.

We hopen dat je met deze tips voordeel kunt behalen. Bespreek met jouw lokale OAMKB adviseur hoe je 2018 succesvol kunt afsluiten, en 2019 goed van start kunt gaan!

eindejaarstips 2018, eindejaarstips, aanpassingen inkomstenbelasting