Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Eindejaarstips 2018 om belasting te besparen voor IB ondernemers

Het nieuwe jaar staat voor de deur. En om gelijk een goede start te maken delen we graag een aantal eindejaarstips 2018. Hier kun jij, als ondernemer, je voordeel mee doen. 

Wil je meer advies over het besparen van belasting? Laat je informeren door een OAMKB financieel professional bij jou in de buurt. 

Tip 1: Urenadministratie

Ook in 2018 geldt een minimaal aantal uren van 1225 uur om in aanmerking te komen voor verschillende voordelen in de aangifte inkomstenbelasting. Dit moet je kunnen onderbouwen met een urenadministratie. Hierin mogen alle uren meegeteld worden die voor het bedrijf worden gemaakt, inclusief directe en indirecte uren. Bij directe uren betreft het gedeclareerde uren, indirecte uren staan voor de voorbereidingstijd. Opleiding, cursussen, concept realisatie en klantenwerving tellen ook allemaal mee. Denk ook aan de tijd die in de administratie wordt gestoken, een zakelijke website ontwerpen of bezoek aan klanten inclusief reistijd.

Tip 2: Ondernemersfaciliteiten

Als je voldoet aan het minimaal aantal uren, kun je bepalen voor welke ondernemingsfaciliteiten je in aanmerking komt. Dit zijn de aftrekposten waar je gebruik van kunt maken mits je naast het urencriterium ook voldoet aan aanvullende voorwaarden:

Tip 3: MKB winstvrijstelling

Wanneer je niet voldoet aan het minimaal aantal uren is er nog wel de MKB winstvrijstelling. Met deze vrijstelling kun je de belastbare winst uit de onderneming verlagen met 14%. Wanneer je verlies hebt geleden in 2018 zal de MKB winstvrijstelling juist in jouw nadeel uitpakken. Want het verlies zal minder worden door de MKB winstvrijstelling.

Tip 4: Verliezen verrekenen

Je kunt verlies uit de onderneming verrekenen met positieve inkomsten in box 1 van de afgelopen 3 jaar, en de positieve inkomsten in box 1 voor de volgende 9 jaar. Daarbij is een verplichte volgorde van toepassing. Je moet eerst de vorige 3 jaar verrekenen en daarna de volgende 9 jaar. Het verlies dat je in die periode niet kunt verrekenen verdwijnt en kan niet meer verrekend worden. Wil je dit voorkomen? Als je een bijvoorbeeld besluit een bedrijfsmiddel te verkopen in 2018 kun je de winst verhogen.

Tip 5: Oudedagsreserve

Het is mogelijk om een deel van de winst die je uit de onderneming haalt aan de oudedagsreserve toe te voegen. Dit is een percentage van 9,44% van de winst met een maximum van €8775,- voor 2018. Hiermee stel je de belastingheffing over dit deel van de winst uit wat op korte termijn voordeel oplevert. Dat betekent overigens niet dat je van de belasting af bent, je stelt het alleen uit tot later.

Tip 6: Voorlopige aanslag 2018

Als je een voorlopige aanslag voor 2018 hebt ontvangen die lager uitvalt dan de winst in dit jaar, is het zomaar mogelijk dat er 4% belastingrente op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 komt. Zorg dat de voorlopige aanslag voortaan beter in lijn ligt met de winst die je daadwerkelijk zult maken.

BV
Tip 7: Innovatiebox

Ondernemers die bezig zijn met innovatieve activiteiten kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de innovatiebox. Je kunt de volledige winst die in 2018 is gehaald uit deze innovatieve activiteiten laten belasten op basis van een lager vennootschapsbelasting tarief dat voor dit jaar op 7% gesteld is.

Tip 8: Verlies verdamping

Is het nog mogelijk om verliezen te verrekenen? Het is interessant om dit te controleren. Wanneer het niet mogelijk is om verliezen te verrekenen met de winst uit het afgelopen jaar kun je tot 9 jaar in de toekomst het verlies vooruit verrekenen. Met ingang van 2019 is het tot uiterlijk 6 jaar mogelijk om de winst vooruit te verrekenen. Wanneer de BV in het jaar 2018 een verlies lijdt mag dit tot 2027 verrekend worden. Bij een verlies in de BV voor het jaar 2019 mag dit maar tot 2025 verrekend worden.

Tip 9: Afschrijvingsbeperking

In 2018 is het nog mogelijk om tot 50% van de WOZ waarde op onroerende zaken af te schrijven. Voor beleggingspanden geldt overigens een percentage van 100%. Met ingang van 2019 mogen de onroerende zaken die BV’s bezitten inclusief andere vennootschap plichtige lichamen niet meer worden afgeschreven dan maximaal 100% van de WOZ waarde. Wanneer je de onroerende zaak nog voor 1 januari 2019 gaat gebruiken, en er minder afschrijving op dat gebouw staat dan 3 jaar, dan is het toegestaan om nog 3 jaar de oude regeling te gebruiken.

Tip 10: Jaarstukken deponeren

De jaarrekening van de BV moet uiterlijk 8 dagen na vaststelling gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Als deze niet op tijd vastgesteld wordt is het mogelijk om de voorlopige versie te deponeren. Binnen een periode van 12 maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening hoe dan ook gedeponeerd zijn. Houd rekening met deze termijnen voor de BV:

De jaarrekening moet binnen 5 maanden opgemaakt worden door het bestuur, en voorgelegd worden aan de aandeelhouders.
Het bestuur krijgt uiterlijk 5 maanden vanuit de aandeelhouders voor het geval er uitzonderlijke omstandigheden zijn.
Vervolgens hebben de aandeelhouders een periode van 2 maanden om de jaarrekening vast te stellen.

Wanneer alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn, zal het ondertekenen van de jaarrekening ook direct de vaststelling zijn. De voorgenoemde 2 maanden voor vaststelling komen in dat geval te vervallen. Dat houdt in dat de BV binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar de jaarrekening moet deponeren. Wanneer het boekjaar en kalenderjaar gelijk lopen zal de uiterlijke datum voor deponeren op 8 november liggen.

Wanneer de jaarrekening te laat wordt gedeponeerd wordt dit als economisch delict gezien, een strafbaar feit. Daarnaast is het mogelijk om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden wanneer je het nalaat op tijd te deponeren met als gevolg dat de onderneming failliet wordt verklaard. Deze plicht is van toepassing tot aan de datum van opheffing. Wees er dus op tijd bij.

Tip 11: Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Het kan heel interessant zijn om een voorlopige teruggaaf te ontvangen, zo ontstaat er weer liquiditeit in de BV. Het risico is een belastingrente achteraf wanneer de voorlopige teruggaaf niet juist blijkt te zijn. Op dit moment bedraagt de belastingrente 8% voor de vennootschapsbelasting. Om die hoge rente te voorkomen dien je ervoor te zorgen dat de voorlopige aanslag ook daadwerkelijk overeenstemt met de werkelijke situatie.

Laat je informeren door de financieel professional van OAMKB en profiteer van de fiscale voordelen. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Eindejaarstips 2018, Eindejaarstips, Eindejaarstips voor ondernemers, tips voor ondernemers, fiscale voordelen