Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Een auto van de zaak en BTW

Grote kans dat wanneer je een auto van de zaak hebt, je deze ook voor privédoeleinden gebruikt, zeker als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Het heeft wel gevolgen voor de BTW indien jouw BV voor de BTW ook als ondernemer wordt gezien. We leggen hier uit hoe het zit (je mag ook direct contact opnemen). 

BTW-correctie privégebruik

De BTW op autokosten is aftrekbaar. In principe kun je alle BTW op autokosten in aftrek brengen als voorheffing op de BTW-aangifte van jouw BV.

Een correctie bij privégebruik. Wanneer je deze BTW op autokosten aftrekt, kom je in een voordeligere positie te staan dan een persoon of niet-ondernemer. Deze kunnen immers geen BTW verrekenen. Daarom bestaat er voor de BTW een correctie. Aan jouw privékilometers wordt dan een deel van deze BTW toegerekend en in de BTW-aangifte moet dit gedeelte gecorrigeerd worden. Dit gebeurt over het laatste tijdvak van het kalenderjaar.

Kilometer Administratie. Wanneer je voor het privégebruik van de auto geen eigen bijdrage betaalt, wordt aan de hand van een sluitende kilometer administratie de btw-correctie berekend. Hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen privékilometers en zakelijke kilometers. 

De correctie bedraagt 2,7%

Kiezen voor geen kilometeradministratie. Veel ondernemers laten de kilometerregistratie achterwege en gebruiken de zogenaamde forfaitaire regeling. De BTW die gecorrigeerd wordt bedraagt jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Hierbij zijn BTW en BPM inclusief). Maar: auto’s die meer dan 5 jaar oud zijn of auto’s die aangeschaft zijn zonder recht op BTW-aftrek hebben een correctie van 1,5%.

Privé woon-werkverkeer

De reis van huis naar werk. Deze rit van huis naar werk en weer terug wordt voor de BTW gezien als privégebruik. Dit in tegenstelling tot eventuele bijtelling voor het privégebruik in de inkomstenbelasting. Onder woon-werkverkeer wordt elke rit verstaan van eigen woonadres naar het adres waar je werkt. Zo komt het dus, dat zelfs wanneer je met een kilometeradministratie duidelijk kunt aangeven dat je behalve de ritten van en naar je werk geen enkele privékilometer gereden hebt, je elk jaar toch een bepaald bedrag moet betalen voor privégebruik bij de correctie op de BTW. Wil je weten hoeveel het voor jou is, laat ons het voor je uitrekenen.

In dienst bij de holding

Holding op eigen woonadres. Veel DGA’s staan op de loonlijst bij hun holding-BV omdat ze daar in dienst zijn. Voor deze holding-BV verrichten ze werkzaamheden. Deze holding-BV ‘leent’ de werknemers echter uit aan de werk-BV, vaak op basis van een managementvergoeding.

Tip. Er kan een voordeel behaald worden voor de BTW-correctie met betrekking tot het privégebruik van de auto. De holding-BV moet daarvoor ingeschreven staan op het woonadres van de DGA terwijl de werk-BV elders staat ingeschreven: op de plek waar deze onderneming wordt uitgeoefend.
In deze situatie wordt aangenomen dat de dagelijkse rit naar het adres van de werk-BV geen woon-werkverkeer is voor de BTW. Je kunt dus zeggen dat dit zakelijke ritten zijn voor de BTW. Voor het privégebruik van de auto is de holding-BV dan geen BTW verschuldigd voor deze rit woon-werkverkeer.
Een voorbeeldje: een auto die een catalogusprijs van €60.000,- heeft kan jaarlijks ruim €1.600 besparen aan btw! Uiteraard moet je dit jaar dan geen andere privékilometers rijden.

Let op. Een extra voorwaarde is dat in de arbeidsovereenkomst van de DGA geen werkadres vermeldt staat, óf het adres van de holding-BV.
Wanneer op jouw woonadres de holding-BV ingeschreven staat worden de ritten die je maakt naar het vestigingsadres van de werk-BV door de BTW gezien als zakelijk. De holding-BV is dan over deze kilometers geen BTW verschuldigd.

Meer informatie over een auto van de zaak en de BTW? Je kunt contact met ons opnemen via info@oamkb.nl.

april, 2016

Een auto van de zaak en BTW, BTW, BTW-correctie, auto, auto van de zaak, ondernemer, belasting, belastingadvies, belastingconsulent, belastingadviseur, OAMKB