Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

DGA tips voor 2017

Breng 2017 tot een goed einde en begin 2018 met een schone lei. Dit is niet alleen een periode van feest en samenzijn, het is ook een tijd van bezinning en het afgelopen jaar doornemen. Dat geldt ook voor de Directeur-grootaandeelhouder, met deze DGA tips voor 2017 sta je er volgend jaar sterk voor!

Als DGA sta je nog sterker als er een financieel professional aan je zij staat. Neem direct contact op met jouw lokale financieel professional.

Overeenkomst DGA met de BV

Vaak worden de BV en DGA als één entiteit gezien door de eigenaar, toch is dat in principe niet het geval. Zorg ervoor dat elke overeenkomst tussen de DGA en de BV op schrift worden gesteld. Denk hierbij aan een pensioenovereenkomst, een arbeidsovereenkomst of een leningsovereenkomst. Leg alles duidelijk vast en zorg ervoor dat het juridisch helemaal klopt.

Standaard DGA salaris

Zoals je wellicht zult weten geldt er een “gebruikelijk loon ” voor een DGA. Je kunt dit bedrag eenvoudig bepalen op basis van drie criteria; een salaris van €45.000,-, het hoogste salaris van andere personeelsleden binnen de onderneming of daaraan gelieerd, of 75 procent van de “meest vergelijkbare dienstbetrekking”.

Geen gebruikelijk DGA loon

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een salaris te berekenen dat lager ligt dan de standaard €45.000,-, vraag de financieel professional over de voorwaarden en mogelijkheden. Voor startups geldt er sinds 2017 een versoepelde regeling wanneer de startup zich bezighoudt met werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Wanneer je reeds een hoger bedrag hebt uitgekeerd is dit niet terug te draaien.

Let op de bijtelling van auto voor privé gebruik

Wanneer je als DGA afgelopen jaar minder dan 500 kilometer privé hebt gereden met de auto van de zaak kunt je bij de Belastingdienst de “verklaring geen privégebruik auto” aanvragen. In dat geval is er geen bijtelling privégebruik auto bij uw inkomen s. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van de auto.

Meer weten over de voordelen van een auto van de zaak? Lees ook deze blog

Geen bijtelling voor bestelwagens voor werknemers

Normaal gesproken moeten de personeelsleden die gebruik maken van een bestelwagen die door de onderneming beschikbaar is gesteld daarover belasting betalen. Dit betreft de bijtelling van het privé gebruik. Er zijn hiervoor uitzonderingen zoals een verklaring waarin staat dat de wagen alleen voor zakelijk gebruik ingezet wordt, een verbod op het privé gebruik van bestelwagens of wagens die achter slot en grendel staan en daarmee niet buiten werktijden gebruikt kunnen worden. Een gedegen controle systeem is wel vereist.

Dividend uitkeren, geen loon

Wanneer je  DGA van een BV bent, en je bent van plan om jezelf in 2017 te trakteren op een welverdiende bonus, dan kan je belasting besparen door geen bonus uit te keren die belast is met 52% inkomstenbelasting, maar in plaats daarvan een dividenduitkering te doen. Dividend is immers belast in box 2 tegen het 25%-tarief. De dividenduitkering zal wel moeten worden vastgelegd in notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tevens moet de dividenduitkering voldoen aan de uitkeringstoets. Er kan slechts dividend worden uitgekeerd indien de BV na uitkering van het dividend nog steeds in staat is om de op haar rustende opeisbare schulden te voldoen. 

DGA tips voor 2017 Dividend

Werkkostenregeling (WKR)

De DGA mag maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon van de werknemers uitgeven aan verstrekkingen, vergoedingen en terbeschikkingstellingen voor het personeel volgens de werkkostenregeling. Over dat bedrag hoef je geen loonbelasting in te houden en af te dragen. Het bedrag dat hierboven ligt wordt belast met een 80 procent eindheffing. De betreffende zaken moeten worden aangewezen als zijnde eindheffingsloon.

Het gebruikelijkheidscriterium in de WKR

Volgens het gebruikelijkheidscriterium mogen verstrekkingen en vergoedingen maximaal 30 procent afwijken van wat er gebruikelijk is in vergelijkbare omstandigheden. Het is van belang dat de werknemers verstrekkingen, vergoedingen of terbeschikkingstellingen belastingvrij ontvangen, en dat je als DGA de loonbelasting en premie volksverzekeringen voor eigen rekening neemt via de eindheffing. Zolang het bedrag de €2400,- niet overschrijdt zal dit door de fiscus als gebruikelijk en acceptabel worden aanvaard.

Gebruik maken van de vrije ruimte in de WKR in 2017

Houd er rekening mee dat je de vrije ruimte niet kunt doorschuiven naar het volgende jaar. Het is daarbij van belang om te letten op zaken waar nihilwaarderingen en vrijstellingen voor bestaan. Je bent geen loonbelasting verschuldigd over dit bedrag, ze hebben geen invloed op de vrije ruimte. Je kunt als DGA de concernregeling toepassen, in dat geval komt er een gedeelde vrije ruimte binnen de concernmaatschappijen die je kunt uitwisselen.

Lening oversluiten bij eigen BV

Ben je een DGA met een banklening en een BV? Overweeg dan om de lening onder te brengen bij je eigen BV. Het is mogelijk dat je hier voordeel uit zult halen. Je moet er wel voor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft binnen de BV voor het drijven van de onderneming. Uiteraard moet het een zakelijke transactie zijn, ook dan kun je hier voordeel uit halen. Het is ook mogelijk de lening voor je eigen woning over te sluiten binnen jouw BV. Er moet natuurlijk wel een geldleningsovereenkomst worden opgesteld met daarin een zakelijke rente en een aflossingsschema.

DBA voor de DGA

In 2016 werd de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties ingevoerd, het is overigens mogelijk dat de wet DBA in 2018 weer vervangen zal worden. Volgens deze wet is het niet altijd verplicht om loonheffingen af te dragen of juist in te houden. Hiervoor geldt dat je net als de opdrachtnemer werkt op basis van een opdracht overeenkomst. Wanneer je niet zeker weet of de overeenkomst aan de voorwaarden voldoet kun je de modelovereenkomsten via de Belastingdienst site downloaden en gebruiken. Hoewel je niet verplicht bent als DGA een modelovereenkomst voor te leggen en goed te laten keuren is het zeker geen slechte zaak om dit toch maar te doen. Houd je uiteraard ook aan de voorwaarden in de overeenkomst.

Pensioen afkopen in 2017

Je kunt als DGA tot één januari 2020 nog de keuze maken om het in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen, of om deze om te zetten in de zogenaamde “oudedags verplichting”. Als dit een interessante optie is kun je dat het beste in 2017 regelen, want in 2019 kun je nog maar 19,5 procent onbelast afkopen, in 2018 geldt 25 procent en in 2017 maar liefst 34,5 procent. Wacht er dus niet te lang mee!

DGA tips voor 2017 Pensioen in eigen beheer

Controleer de DGA verzekeringsplicht

Het is voor de DGA verstandig om de verzekeringsplicht te laten evalueren. Er zijn in 2016 nieuwe voorwaarden ingesteld voor de werknemersverzekering. Het is mogelijk dat je nu verzekeringsplichtig bent geworden, terwijl dit voorheen niet het geval was. Het is ook mogelijk dat je momenteel in een andere situatie zit als voorheen. Volgens de nieuwe regeling ben je een DGA wanneer je A: Alleen of samen met een echtgenoot een dusdanig aantal aandelen in het bezit hebt waarmee je zelf een besluit kan nemen omtrent jouw ontslag of B: Wanneer je samen met bloed- en aanverwanten tot aan en inclusief de derde graad aandeelhouder bent van minimaal ⅔ van het aantal stemmen om tot ontslag te besluiten of C: Zoveel zeggenschap hebt dat je door tussenkomst van één of meerdere rechtspersonen waarvan je bestuurder bent, en door tussenkomst van vennootschappen waarvan je aandelen bezit, tot ontslag van de DGA kunt overgaan of D: Deel uitmaakt van een groep bestuurders die tezamen de volledige hoeveelheid aandelen van de vennootschap in handen hebben, en waarbij de aandeelhouders een (nagenoeg) evenredig deel van de vennootschap vertegenwoordigen.

Als DGA heb je voor 2017 nog een aantal unieke opties die je zeker niet moet laten liggen, wees er dus op tijd bij en regel de zaakjes voor het te laat is. Informeer bij de financieel professional wat de mogelijkheden zijn, en waar je nog voordeel kunt behalen.
 

December 2017

Tips voor DGA, belastingadvies, adviseur, bedrijfsadviseur, belastingadviseur, salarisadministratie, administratie online, OAMKB