Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Wanneer is een DGA sociaal verzekerd?

We weten dat een directeur-grootaandeelhouder meestal niet verplicht verzekerd hoeft te zijn voor de werknemersverzekeringen. Dit geldt niet als er meer DGA’s in een BV zijn.Wat kan belangrijk voor jou zijn?

Hamvraag over schorsing of ontslag. De hamvraag bij de verzekeringsplicht van de DGA is of hij zonder medewerking op grond van de statuten door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) geschorst of ontslagen kan worden. Zo niet, dan is hij in de regel niet verzekerd en wordt hij gezien als zelfstandige en niet als werknemer. Een minderheidsaandeelhouder is dus vaak wel verplicht verzekerd, want als de andere aandeelhouders hem in meerderheid willen ontslaan, kan hij dat niet tegenhouden. Maar niet altijd?

Evenveel aandelen

Uitzondering. Een uitzondering geldt voor de DGA’s die in de AVA, al dan niet via een eigen holding-BV, allen een (vrijwel) gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen.

Voorbeeld. BV X heeft vijf DGA’s: A, B, C, D en E. Iedere aandeelhouder heeft 20% van de stemmen. Hoewel elk van hen zonder medewerking ontslagen of geschorst kan worden door tenminste drie andere aandeelhouders, worden deze DGA’s allen beschouwd als onverzekerde BV-werknemers.

Tot voor kort werd voor de toepassing van deze uitzondering aangenomen dat álle aandeelhouders een vrijwel gelijk aantal stemmen moesten hebben, maar de Rechtbank Noord-Holland, 20.10.2014 (RBNHO:2014:9589) , bracht onlangs een nuance aan.

Wat heeft de rechter nu beslist?

Wat speelde er? A en B hadden via hun holdings BV D en BV E ieder 50% van de aandelen in BV X en waren beiden statutair bestuurder. Tussen BV X en beide holdings bestond een management-overeenkomst en A en B ontvingen hun loon via hun holdings. In 2008 was er een derde aandeelhouder - geen BV-bestuurder - namelijk BV C toegetreden tot BV X, die 20% van de aandelen in bezit kreeg. BV D en BV E hadden vanaf toen elk 40% van de aandelen in BV X. De fiscus stelde dat BV X premies werknemersverzekeringen verschuldigd was voor A en B vanaf de datum van de aandelenoverdracht in 2008.

In beroep bij de rechtbank. De rechtbank besliste dat op grond van de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 1997’ als DGA worden aangemerkt de bestuurders die in de AVA van de BV allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen konden uitbrengen.

Hieruit volgt volgens de rechtbank dat A en B moeten worden aangemerkt als DGA. A en B konden als statutair bestuurders - via hun persoonlijke holding-BV - met ieder 40% een gelijk aantal stemmen in de AVA uitbrengen Het feit dat BV C 20% van de stemmen kon uitbrengen, verhinderde niet dat A en B DGA’s waren. De rechtbank besliste dat de fiscus de beide bestuurders onterecht had aangemerkt als werknemers voor de werknemersverzekeringen.

Wat is vaak doorslaggevend? Het gaat bij de beoordeling van de verzekeringsplicht van een DGA dus steeds om de vraag of hij voldoende zelfstandige zeggenschap heeft in de BV en dus niet tegen zijn wil kan worden ontslagen of dat hij een ‘normale’ werknemer is. De BV-statuten zijn daarin vaak doorslaggevend.

Een DGA met een minderheidsbelang is vaak verplicht verzekerd, tenzij hij niet zonder medewerking ontslagen kan worden door de aandeelhoudersvergadering van de BV. Check de BV-statuten hierop aan de hand van de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’.

 

Voor meer informatie, stuur een mail naar info@oamkb.nl

 

Februari 2015

 

DGA sociaal verzekerd, Wanneer is een DGA sociaal verzekerd?, DGA, AVA,