Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

DGA leent geld van de BV, hoe zit het met de administratie?

Je kunt als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) geld lenen van de Besloten Vennootschap (BV). Dit zal ook weer terugbetaald moeten worden als dat mogelijk is. We zullen aan de hand van een voorbeeld schetsen waar je rekening mee moet houden bij dit soort transacties binnen de administratie. Het kan anders een flinke discussie opleveren met de Belastingdienst. 

Ook voor belastingadvies kun je terecht bij jouw persoonlijke financieel professional van OAMKB.

Onttrekking uit de BV

Het komt regelmatig voor dat de DGA geld leent uit de BV dat niet zal worden terugbetaald. In dat geval spreken we van een verkapte winstuitdeling. Hierbij is er sprake van een dubbele bewustheid; het moet zowel bij de DGA als bij de BV bekend zijn dat het geleende geld niet meer aan de BV zal worden terugbetaald. Als het niet uit de administratie blijkt, is het aan de belastinginspecteur om dit aan te tonen.

Lening aan DGA voor een woning

Een DGA van een bedrijf in Gelderland leent het bedrag van 6,5 miljoen euro ten behoeve van een woning. In de administratie is een lening voor onbepaalde tijd vastgelegd die op elk moment op te eisen valt op basis van twee maanden opzegtermijn en een rente van vier procent. Niet lang daarna wordt nog een kantoorpand aangekocht dat naast de woning ligt. Binnen de administratie wordt de geldlening omgezet naar een kredietfaciliteit zonder limiet, op basis van onbepaalde tijd met één maand opzegtermijn. Er wordt in de administratie geen schema voor aflossing opgenomen en er zijn ook geen zekerheden gesteld. Dit zijn overigens niet de enige schulden die de DGA heeft bij deze BV.

DGA voor de rechter

De inspecteur nam een bedrag van ruim 14 miljoen euro als verkapte winstuitdeling die vervolgens bij de DGA werd belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang in box 2. De rechter vond dat de inspecteur niet voldoende aannemelijk had gemaakt dat de lening niet afgelost zal worden. Dat kan alleen wanneer zowel de DGA als de BV zich hiervan bewust zijn. Op de positieve en negatieve hypotheekverklaring in de administratie na waren er geen zekerheden gesteld, er was geen aflossingsschema en de BV is ook niet tot incasso overgegaan. Daar komt nog bij dat de DGA een behoorlijk negatief privévermogen had, de schuld aan de BV lag aanzienlijk hoger dan de woning feitelijk waard was. De DGA had beperkt beschikking over liquide middelen. Daardoor had de inspecteur de geldverstrekking aangemerkt als verkapte winstuitdeling.

Administratie volgens de regels

Wanneer je als DGA geld in de rekening courant opneemt van de BV voor eigen gebruik, en wanneer deze niet gedekt wordt door privé bezit, dan kun je doorgaans uitgaan van een winstuitdeling op basis van 25 procent heffing. Hierbij wordt gesteld dat de hoogte van de rekening courant één jaarloon van de DGA mag zijn. Daarmee is er een veilige marge. Wanneer er een dekking bestaat vanuit het privé bezit, maar er toch twijfels bestaan omtrent de kredietwaardigheid is het van belang een aflossingsschema en zekerheden in de administratie op te nemen. Wanneer de schuld aan de BV erg hoog oploopt kan er met belastinginspecteur doorgaans een haalbaar schema voor aflossing worden ingesteld om die 25 procent heffing te voorkomen. Houd er rekening mee dat de BV 15 procent aan dividendbelasting moet betalen, de DGA moet daarnaast ook nog 10 procent inkomstenbelasting afdragen. Daarmee is er een cumulatieve heffing van 25 procent over het bedrag als heffing in box 2.

Dat wil je als DGA niet in tegelijk hoeven te betalen. Daarom wordt er ook wel jaarlijks dividend uitgekeerd zodat de rekening-courant elk jaar wordt verminderd.
In de administratie houd je rekening met de rente die over de lening is afgesproken, de rente is heel laag maar dan is dat vastgelegd. 

Dus in de administratie van een lening aan de DGA door de BV is belangrijk:

Meer weten? Vraag advies bij één van de financieel professionals van OAMKB

November 2017

DGA, lening van BV, administratie, online administratie, administratie online, accountant, adviseur, bedrijfsadviseur, belastingadviseur, belastingadvies, belasting adviseur, fiscalist, fiscaal advies, fiscaal adviseur, belastingconsulent register, belast