Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Checklist IB 2013

De blauwe enveloppen vallen alweer bijna in de bus/in je mailbox; wat hebben we van jou nodig, zodat wij aan het werk kunnen? Liefst ontvangen we de specificaties digitaal in de mail.

 

Voor de afronding van de jaarcijfers van je administratie (alleen ondernemers):

• kopie van de aanschaf van investeringen in 2013

• jaaropgaaf banksaldi per 31-12-2013

• eventueel voorraadopgave per 31-12-2013, onderhanden werk, nog te factureren bedragen, nog te ontvangen facturen

• alle contracten afgesloten in 2013

• opgaves beroeps- en bedrijfsverzekeringen

• de urenverantwoording: voldoe je aan het minimum aantal uur van 1225 per jaar (alleen ondernemers voor de inkomstenbelasting)?

• voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting

• BTW-aangiften (als de BTW-aangiften zelf worden gedaan)

 

Heb je een 'auto van de zaak', die je ook privé gebruikt (alleen ondernemers)?

Onderstaande gegevens voor zover ze nog niet bij ons bekend zijn:

• merk en type en kenteken van de auto

• oorspronkelijke catalogusprijs

• CO2-uitstoot van deze auto (voor zover van belang voor de bijtelling)

• kilometeradministratie als je minder dan 500 kilometer privé hebt gereden

• als sprake is van een elektrische of zeer zuinige auto dan binnen 3 maanden na aankoop melden in verband met extra aftrekposten


 

Heb je een privé auto gehad die je ook voor de zaak hebt gebruikt (alleen ondernemers)?

• opgave van het aantal zakelijk gereden kilometers in 2013

• Is de btw op onderhouds- en brandstofnota's in 2013 in aftrek gebracht (alleen in geval van eenmanszaak of VOF)?

 

Heb je een eigen woning?

• jaaroverzicht van de hypotheek

• jaaroverzicht van andere leningen voor de woning afgesloten

• eventueel jaaropgave bouwdepot

• WOZ-waarde (beschikking 2013) met de peildatum 1 januari 2012

 

Heb je in 2013 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

• taxatienota

• nota van de notaris,

• afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank

• gegevens NHG-provisie

• Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?

• Heb je schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

 

Heb je in 2013 een huis verkocht?

• Als sprake van een restschuld eigen woning na verkoop: dan jaaroverzicht van deze restschuld

 

Vermogen

• jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2013

• jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2013 (incl. in 2013 betaalde dividend- of andere bronbelasting)

• jaaroverzichten van groene of culturele beleggingen en durfkapitaal per 1 januari 2013

• jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2013

• gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per 1 januari 2013


 

Maak je deel uit van een gezin?

• de naam, geboortedatum en het BSN-nummer van je partner, als we die nog niet hebben

• voornamen en geboortedata van kinderen

• inkomensjaaropgaven van je partner

• vermogensjaaropgaven per 1 januari 2013 van je partner en kinderen

 

Ben je gescheiden?

• Gegevens van ontvangen of betaalde alimentatie in 2013

 

Bouw je inkomensvoorzieningen op?

• betaalde bedragen in 2013 voor lijfrentevoorzieningen

• eventuele opgaven van de uitkering wanneer je een polis hebt afgekocht

• jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer je een pensioen hebt opgebouwd

• betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

• inleg en opname levensloopregelingen in 2013


Heb je ziekte- of studiekosten gemaakt in 2013?

• niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten

• onder aftrekbare kosten vallen niet meer: eigen risico, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten

• Studiekosten (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig)

 

Heb je werkruimte aan huis in een huurwoning?

• huurkosten 2013 en aantal vierkante meters totaal en van de werkruimte<= alleen van belang indien eigen ingang/ zelfstandige ruimte


Heb je een werkruimte in een eigen koopwoning?

->overleg met je online accountant/administrateru/adviseur, geef het aan in de mail


Verhuur je een woning?

• WOZ-waarde (beschikking 2013) met peildatum 1 januari 2012 van de verhuurde woning + bedrag van de kale huur per jaar

• Verhuur je meer dan 10 woningen dan kan je te maken krijgen met de verhuurdersheffing

 

Heb je aftrekbare giften gedaan?

• overzicht van de goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald

 

Wil je uitstel voor de indiening van de aangifte?

• als jouw BSN-nummers bekend zijn in ons systeem, doen we dat automatisch.

• Als alle bovenstaande vragen zijn beantwoord, hebben we nog tijd nodig om de aangifte te verwerken.

 

Krijg je geld terug of wil je prioriteit? Geef het even je online accountant/administrateur/adviseur aan.

2014-01-09

Belastingadviseur, administratie uitbesteden, boekhouden, belastingadvies, belastingbesparing, btw, inkomensbelasting, belastingen, fiscalist, fiscaal jurist, administrateur, OAMKB, mkb, onderneming, BV, NV