Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Checklist e-factureren voor zzp en mkb

Checklist e-factureren voor zzp en mkb

divclassNodeDescriptionpstylemargin0cm0cm0ptDeStichtingWaarborgE-facturerenheefteenchecklistE-facturerenontwikkeldvoorondermeerzzpersenmkbersdieaandeslagwillenmete-facturerenMetdechecklistkunnenorganisatiesofpersonengemakkelijkzelfbeoordelenhoezetenopzichtevanelektronischfacturerenstaanpdivdivclassNodeBodypstylemargin0cm0cm0ptOpdewebsitestrongahrefhttpwwwchecklistefacturerennltargetblankwwwchecklistefacturerennlastrongkandebezoekerzelfeenselectiemakenuitveertienbeschikbareonderwerpenzoalspulliE-facturerendebasisHoekijktdebelastingdiensttegene-facturerenaanliliInhoudduidelijkenbegrijpelijklsquoBegrijptdeklantonzefactuureigenlijkwelrsquoliliArchiverenlsquoHoevoorkomikdigitaledementiersquoliliControleerbaarheidwaarborgenlsquoHoevoldoeikaandecontrole-voorwaardenrsquoliliAdoptielsquoHoegaanzoveelmogelijkvanmijnklantenakkoordrsquoliliAcquisitiefraudelsquoVoorkomdatuonterechtfacturenbetaaldrsquoliulpstylemargin0cm0cm0ptbrDaarnaastisopdewebsiteeenaantalselectiesvoorgeprogrammeerdgebaseerdopdoelgroepzzpermkberuitbestedenvane-facturerenenopthemaverzendenontvangengestructureerdgegevensuitwisselenfiscalecontroleprocessenppstylemargin0cm0cm0ptnbspppstylemargin0cm0cm10ptstrongSnellebeoordelingstrongppstylemargin0cm0cm0ptPeronderwerpkandeorganisatiebeoordelenofzeaandecriteriavoldoetofnietZowordtmeteenduidelijkwaaraanmennogaandachtkanofmoetbestedenMetdescoresperonderwerpkanmenvervolgensaandeslagomdefacturatiefiscaalencommunicatiefaantepassenOpdezemanierkaneenorganisatieinkortetijdbeoordeleninhoeverrezeklaarisvoorelektronischfacturerenDekomendeperiodewordennogmeeronderwerpenaandeChecklistE-facturerentoegevoegdzoalsbetalenbetaaldkrijgenenooklsquoimplementatiersquopdiv