Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

BTW tips om 2017 goed af te sluiten

We bevinden ons aan de start van 2018, tijd dus om de laatste BTW aangifte van afgelopen jaar stilletjes aan op orde te brengen. Er dient nog eenmaal aangifte gedaan te worden. Deze aangifte moet voor 31 januari 2018 ingediend en betaald zijn. Met deze BTW tips lees je hoe je veel voordeel kunt behalen. Zo kun je op een positieve wijze het nieuwe jaar starten!

Meer weten? Neem dan direct contact op met de financieel professionals van OAMKB.

Vorige BTW aangiften corrigeren

Heb je in de vorige drie BTW aangiftes iets verkeerd ingevuld? Dan kun je dit nu herstellen. Daarbij is er wel een maximum van duizend euro gesteld, mocht de correctie groter zijn dan duizend euro zul je een suppletie moeten indienen. 

BTW suppletie indienen

Wacht niet te lang met een BTW suppletie indienen, met name wanneer je zelf nog een bedrag moet betalen. In dat geval ligt een boete op de loer, het is dus altijd in jouw voordeel om zo snel mogelijk de BTW suppletie in te dienen.

BTW terugvragen voor EU landen

De meeste ondernemers zijn BTW-plichtig, bij zakelijke uitgaven kun je de BTW op gemaakte kosten als voorbelasting aftrekken. Bij BTW facturen vanuit andere EU landen zul je online een verzoek tot teruggaaf moeten indienen. Bij BTW die je in 2017 wilt terugvorderen moet je dit voor 1 oktober 2018 doen. De Belastingdienst zal dit verzoek vervolgens doorsturen naar het betreffende EU land.

BTW terugvragen voor debiteuren die niet betaald hebben

Het kan gebeuren dat een klant de factuur nooit meer zal voldoen, wanneer je dit zeker weet kun je de BTW op die factuur retour vragen. Je hebt deze reeds afgedragen bij de BTW aangiftes. Houd rekening met de betalingstermijn, wanneer er geen termijn is afgesproken wordt dertig dagen als standaard geteld.

Wees op tijd met deze teruggave aanvragen

Je kunt deze BTW tot uiterlijk een jaar na het verstrijken van de betaaltermijn terugvragen. Wanneer je dit nalaat kun je dit geld niet meer retour krijgen. Controleer in de eerste maand van het nieuwe jaar dus de facturen van 2017 op oninbare facturen.

Kleine Ondernemers Regeling toepassen

Wanneer je over heel 2017 minder dan €1883,- hoeft af te dragen, en je bent wel een ondernemer volgens de BTW, kun je gebruik maken van de KOR ofwel Kleine Ondernemers Regeling. Je kunt dan in aanmerking komen voor een vermindering op de belasting, of zelfs een volledige BTW vrijstelling krijgen. Deze regeling geldt alleen voor zelfstandige ondernemers en niet voor BV’s. Wanneer je weinig omzet hebt zou je een vrijstelling voor administratieve verplichtingen kunnen indienen.

BTW terugvragen

Het is mogelijk dat je teveel BTW hebt afgedragen, of wellicht heb je niet het volledige bedrag retour gevraagd waar je recht op had. In dat geval heb je tot uiterlijk vijf jaar na het afsluiten van het jaar om het verzoek tot een ambtshalve teruggaaf in te dienen, ofwel een ambtshalve vermindering.

Goederen in buitenland inkopen

Bij goederen die je aanschaft voor de onderneming in het buitenland is het mogelijk de BTW af te trekken van de voorbelasting. Je zult dan de BTW moeten invullen als verwerving. Deze BTW hoef je niet mee te tellen voor de Kleine Ondernemers Regeling.

Privé gebruik op de laatste BTW aangifte verrekenen

Het is mogelijk dat je als ondernemer ook privé gebruik maakt van goederen en diensten binnen het bedrijf, je zult dan de BTW moeten berekenen voor het privé gebruik. Denk hierbij aan zaken als het privé gebruik van de woning, gas, water en stroom, of prive gebruik van de auto.

Verhuur onroerende zaken

Wanneer je onroerende zaken verhuurt met BTW heffing zul je moeten controleren of de huurder ook voldoende prestaties verricht die belast worden met BTW. Wanneer de huurder niet voldoet aan deze eis mag je zelf ook geen BTW in rekening brengen. Een bijkomend gevolg is de BTW die je aan anderen moet betalen, die zal dan niet langer aftrekbaar zijn. Verzoek de huurder binnen vier weken na het boekjaar 2017 een schriftelijke verklaring in te dienen waarin staat dat de huurder het pand voor minimaal 90 procent zakelijk heeft gebruikt.

Houd rekening met de herzieningstermijn

De BTW die je in aftrek hebt gebracht bij aanschaf van onroerende zaken wordt voor een periode van tien jaar gevolgd, en kan herzien worden wanneer je deze onroerende zaak minder of juist meer gaat gebruiken voor het uitvoeren van prestaties die met BTW belast zijn. Bij roerende zaken geldt een termijn van vijf jaar.

Controleer ook BTW schuld voor 2017

Het is mogelijk dat er in de jaren voor 2017 nog belastingschulden open staan. Wanneer dit bedrag nog niet middels een suppletie is voldaan bestaat er de kans dat de fiscus een controle zal uitoefenen, met als mogelijk gevolg een naheffingsaanslag. Zorg dus dat ook voorgaande boekjaren kloppen.

Verbreken fiscale eenheid voor BTW melden

De houdster BV en de werkmaatschappij vormen samen een fiscale eenheid. Op het moment dat de aandelen van deze werkmaatschappij verkocht worden zal de fiscale eenheid voor de BTW verbroken worden. Dit moet je melden bij de Belastingdienst. Wanneer je dit nalaat blijft de houdster BV wettelijk aansprakelijk voor de BTW van deze werkmaatschappij, ook in het geval van schulden na de verkoop.

Met de BTW tips kun je een aantal losse eindjes aan elkaar knopen, en correcties over het verleden doorvoeren. Wanneer je niet weet welke mogelijkheden je als ondernemer hebt kun je ook navraag doen bij jouw OAMKB adviseur.
 

btw tips 2017, inkomstenbelasting, btw, oamkb, online administratie, belastingadviseur, belastingconsulent