Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

BTW

Btw-correctie over loon in natura

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over de btw-correctie op loon in natura en kantineverstrekkingen. Daarover was namelijk al jarenlang onduidelijkheid. Wat speelt er? Waar moet je rekening mee houden?

BUA. In het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) is geregeld dat de aftrek van btw wordt uitgesloten indien goederen of diensten als relatiegeschenk worden weggegeven of aan het personeel worden verstrekt.

De Hoge Raad heeft al eerder bevestigd dat deze regeling is toegestaan op basis van het EU-recht, maar over 'loon in natura' en kantineverstrekkingen was nog onduidelijkheid.

De btw-correctie voor privégebruik auto valt hier niet onder. Deze is apart geregeld.

Wat speelde er in deze zaak?

Btw-correctie. Een ondernemer heeft mobiele telefoons aan zijn personeel ter beschikking gesteld. Deze telefoons mogen ook privé worden gebruikt. Daarnaast heeft de ondernemer spijzen en dranken aan zijn personeel verstrekt tegen een niet-kostendekkende vergoeding. De ondernemer had wegens het (gedeeltelijke) privégebruik een deel van de btw op de telefoonkosten en het eten en drinken niet in aftrek gebracht.

Bezwaar tegen btw-aangifte. De ondernemer maakte vervolgens bezwaar, hij stelde dat de aftrekbeperkingen 'loon in natura' en de kantineregeling in strijd zijn met het Europese recht.

Uitspraak Hoge Raad

Jammer, maar helaas. De Hoge Raad oordeelde echter dat de categorie 'loon in natura' voldoende bepaald is. Ook is de Hoge Raad van oordeel dat de btw-aftrekuitsluiting voor de kantineregeling (het verstrekken van spijzen en dranken tegen een vergoeding die niet kostendekkend is) niet in strijd is met het EU-recht.

Pas vanaf 2013. Wel heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op basis van het rechtszekerheidsbeginsel de btw die, in overeenstemming met de toen geldende rechtspraak, in aftrek is gebracht met betrekking tot 'loon in natura', niet kan worden gecorrigeerd, als die uitkering is gedaan vóór het tijdvak dat aanvangt op of na 22 december 2012.

Tot 2013 geen btw-correctie

Vóór de uitspraak van de Hoge Raad hebben veel ondernemers geen btw-correctie gemaakt voor 'loon in natura' of bezwaar gemaakt tegen de btw-correctie. De uitspraak van de Hoge Raad betekent voor die ondernemers dat zij vanaf 2013 een btw-correctie moeten maken voor de uitgaven die vallen onder 'loon in natura'.

Wel btw-correctie gemaakt?

Voor de ondernemers die wel een BUA-correctie hebben gemaakt, moet een onderscheid worden gemaakt tussen het tijdvak 2012 en de tijdvakken vóór 2012.

Het tijdvak 2012. Op grond van dit arrest kan de stelling worden ingenomen dat je geen btw-correctie over het jaar 2012 hoeft te maken voor 'loon in natura': op grond van het rechtszekerheidsbeginsel kan de Belastingdienst niet naheffen.

De tijdvakken vóór 2012? Als de wettelijke bezwaartermijn is verstreken, dan bestaan er formeel gezien geen mogelijkheden meer om iets aan de btw-correctie te doen.

Vanaf 2013 moet je een btw-correctie maken voor de uitgaven die vallen onder loon in natura. De Hoge Raad heeft echter wel beslist dat je de btw op loon in natura over voorgaande jaren niet hoeft te corrigeren.