Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Betalingsregeling met de Belastingdienst

Stel, je onderneming heeft liquiditeitsproblemen, maar je moet wel tamelijke bedragen aan belasting betalen. In de praktijk blijkt dat de Belastingdienst vaak wel bereid is mee te werken aan een betalingsregeling. Hoe pak je dat aan?

Verzoek bij ontvanger indienen

Als je de verschuldigde belasting niet tijdig kunt voldoen, kun jebij de Belastingdienst (de ontvanger) een verzoek om uitstel van betaling indienen. Er geldt wel een aantal spelregels. Zo zal de ontvanger als voorwaarde stellen dat je nieuwe betalingsverplichtingen bij de Belastingdienst tijdig nakomt.

Verder zal de ontvanger normaal gesproken verlangen dat er zekerheid wordt gesteld. Hierbij kun je onder andere denken aan een recht van hypotheek, een pandrecht of een bankgarantie.

In beginsel zal de ontvanger voor maximaal 12 maanden uitstel verlenen.

Langere periode.

In bijzondere omstandigheden kan de ontvanger voor een langere periode uitstel verlenen of zonder dat er (voor het volledige bedrag) zekerheid is gesteld. Voorwaarde hiervoor is wel dat je aan de hand van een door een derde-deskundige (zoals de accountant) opgestelde verklaring het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat:

Je kunt uitstel van betaling vragen met het formulier: ‘Verzoek betalingsregeling’: http://tinyurl.com/prk2am2

Let op. Houd er wel rekening mee dat de ontvanger de op het genoemde formulier vermelde gegevens zal willen ontvangen voor de beoordeling van uw verzoek.

Meedenken.

Uit de praktijk blijkt dat de ontvanger in veel gevallen genegen is om mee te werken aan een passende oplossing. Neem bij betalingsmoeilijkheden dan ook tijdig contact op met de ontvanger en maak je betalingsproblemen bespreekbaar!

Kort uitstel, minder dan € 20.000,-

Maximaal vier maanden. Als je maximaal een aantal maanden uitstel nodig heeft, dan kun je op verzoek ook een kort uitstel van betaling krijgen. Dit uitstel bedraagt maximaal vier maanden. Je komt voor kort uitstel in aanmerking als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Zonder nader onderzoek. Kort uitstel zal normaal gesproken zonder nader onderzoek door de ontvanger worden verleend als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet.

Zodra je ziet aankomen dat je de belasting niet op tijd kunt betalen, is het raadzaam contact met de ontvanger op te nemen. Deze is wel bereid mee te werken aan een passende oplossing. Bij een totale schuld van max. € 20.000,- is er bovendien een soepele regeling voor kort uitstel (tot 4 maanden).

Voor meer nieuws: Belasting betalen over spaargeld

2014-01-15

 

adminstratie links

hypotheek, bankgarantie, betalingsregeling, salarsadministratie, OAMKB, mkb, onderneming