Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

AVG boete bij schending van de privacy

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese wetgeving die de privacy van burgers in de EU beschermd. Bedrijven en instanties moeten zich houden aan strenge regels wat betreft de persoonlijke gegevens die ze registreren. Dit heeft gevolgen voor alle sectoren, met maar name in de zorg heeft de AVG wetgeving flinke impact. Inmiddels zijn de mogelijke boetes bekend die bij overtreding kunnen worden toegekend. Op deze pagina kun je een samenvatting vinden van dit beleid.

Voorkom sancties, houd je aan de regels van de AVG. Bespreek dit met jouw lokale OAMKB bedrijfsadviseur.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP heeft op 14 maart 2019 het AVG boetebeleid openbaar gemaakt. De inhoud wijkt niet veel af van wat al eerder bekend was. Daarnaast kwam ook het boetebeleid m.b.t. andere wetten aan bod waaronder de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens, en de Wet Politiegegevens.

Indeling in categorieën

Er zijn vier categorieën bepaald voor de boetes met ieder een eigen begrenzing:

Categorie I: basisboete van € 100.000,- met begrenzing tussen € 0,- en € 200.000,-
Categorie II: basisboete van € 310.000,- met begrenzing tussen €120,- en € 500.000,-
Categorie III: basisboete van € 525.000,- met begrenzing tussen € 300.000,- en € 750.000,-
Categorie IV: basisboete van € 725.000,- met begrenzing tussen € 450.000,- en € 1.000.000,-

Het lijkt erop dat overtredingen als gevolg van administratieve fouten in een lagere categorie vallen dan ernstige overtredingen. Wanneer de ondernemer niet meewerkt zal hier ook een fikse boete op komen te staan. Het is van belang om ook gegevens die voor statistische doeleinden gebruikt worden goed te beschermen. De overwegingen die gehanteerd worden zijn:

  1. Aard, ernst en duur van de inbreuk.
  2. Genomen maatregelen om schade te beperken.
  3. Eerder gemaakte inbreuken.
  4. Samenwerken met de toezichthouder.
  5. Of de verantwoordelijke partij voor de verwerking gecertificeerd is.


AVG beleid samengevat:

Zorg ervoor dat de data binnen je onderneming of praktijk in de zorg veilig wordt opgeslagen, ook wanneer dit extern gebeurt. Maak bij inbreuk direct melding en werk mee met de toezichthouder om boetes te voorkomen of om deze zo laag mogelijk te houden.

De AVG privacywetgeving heeft impact op alle ondernemers, informeer bij OAMKB naar de gevolgen voor jouw bedrijf of praktijk.

AVG, privacybeleid, schending, OAMKB, adviseurs, online accountants