Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Arbeidsovereenkomst herschrijven? Schakel de hulp van jouw financieel professional in!

Bij een mogelijke verlenging van een arbeidscontract moet je keuzes maken. Wanneer de samenwerking niet goed meer verloopt, of wanneer er voorwaarden in het lopende contract staan die je graag wilt wijzigen zijn er verschillende mogelijkheden. In dit artikel bekijken we de opties op basis waarvan je kunt bepalen welke aanpak het beste aansluit op de situatie. Leg het voor aan jouw financieel professional en maak de juiste beslissing.

Let op de aanzegplicht

Sinds 2015 is het verplicht om de werknemer een maand van tevoren te informeren over het einde of voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Dit is van toepassing op contracten met een looptijd langer dan zes maanden met een vaste einddatum. Het is niet van toepassing op een vervanging bij ziekte omdat hier geen einddatum aan verbonden is. Volgens de wet is het verplicht om uiterlijk één maand alvorens de einddatum van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te geven óf het contract wordt voortgezet, en onder welke condities. Wanneer je dit niet op tijd kenbaar maakt zal de arbeidsovereenkomst automatisch op de einddatum beëindigd worden. Vraag aan de financieel professional hoe je eenvoudig een herinnering in de boekhoudsoftware kunt instellen om dit niet te vergeten.

Geen sancties, toch extra kosten

Wanneer je de werknemer niet op de hoogte stelt van het beëindigen van het vaste termijn contract zul je één maandsalaris extra moeten vergoeden, zij het zonder toeslagen. Wanneer je te laat bent met de melding zul je een pro-rata vergoeding moeten uitkeren. Zelfs wanneer het dienstverband wordt voortgezet of wanneer het einde van het dienstverband wel schriftelijk is aangezegd, maar de voorwaarden niet specifiek benoemd worden is dit van toepassing. Laat de kennisgeving vooraf toetsen door de financieel professional. Mocht de werkgever een opzegging niet tijdig hebben gecommuniceerd moet de werknemer overigens binnen een periode van twee maanden na beëindiging van de overeenkomst het verzoek voor vergoeding indienen. Wanneer dit niet gedaan wordt zal het recht op vergoeding komen te vervallen.

Verlenging afgesproken en vervolgens komen er problemen

Het leek allemaal in kannen en kruiken, je hebt de werknemer te kennen gegeven dat het contract verlengd zal worden onder dezelfde condities. Maar dan gaat het mis, nog vóór de contractperiode was afgelopen. De werknemer presteert onder de maat, maakt fouten of er zijn conflicten op de werkvloer. Wanneer de werknemer reeds het aanbod heeft geaccepteerd ligt het aanbod vast. Je kunt dit niet eenzijdig meer intrekken. Wanneer de werknemer het aanbod nog niet geaccepteerd heeft kun je het aanbod intrekken. In dat geval zal de aanzegtermijn niet van toepassing zijn.

Liever andere voorwaarden

Je hebt als werkgever netjes op tijd te kennen gegeven dat je het contract wilt voortzetten, maar je wilt de contractvoorwaarden aanpassen op advies van je financieel professional. In principe kan de werknemer wettelijk gezien geen aanspraak maken op afwijkende voorwaarden dan aangeboden wordt door de werkgever, mits je te laat bent met aanzeggen van de nieuwe voorwaarden bij verlenging. Dan kan de werknemer eisen dat het contract op basis van de oude voorwaarden moet worden voortgezet, omdat de nieuwe voorwaarden niet binnen de wettelijke termijn bekend zijn gemaakt.

Houd je aan het termijn, voorkom problemen

Betrek je financieel professional om bij verlenging van een overeenkomst op tijd een contract op schrift aan te zeggen met daarin duidelijk de voorwaarden. Wanneer het contract niet wordt verlengd is het ook belangrijk om dit op tijd kenbaar te maken op basis van onderbouwing. Jouw financieel professional kan deze tekst opstellen en eenvoudig juridisch laten toetsen.

Nieuwsgierig wat OAMKB voor jou kan betekenen? Neem contact op met één van onze financieel professionals.

Augustus, 2017

Handdruk, boekhouder, OAMKB, financieel professional, arbeidsovereenkomst, online administratie