Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Alcohol of drugs op de werkvloer; wat doe je als werkgever?

Drank maakt meer kapot dan je lief is. Dat geldt niet alleen voor bij het gebruik van alcohol in de privésfeer, maar ook voor alcohol- of drugsgebruik op het werk. De impact van een beschonken werknemer kan enorm zijn, voor zowel de omzet van het bedrijf als de veiligheid voor collega’s. Hoe ga je als werkgever om met drugs op de werkvloer?

Naast financieel advies en dienstverlening kun je ook bij OAMKB terecht voor bedrijfsadvies en personeelszaken. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Personeel aanspreken op gebruik van alcohol

Wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat iemand tijdens zijn of haar werkzaamheden onder de invloed is van alcohol, en dit een gevaar kan opleveren voor deze persoon of voor collega’s, dan is het absoluut toegestaan om de werknemer hierop aan te spreken. Wanneer je het vermoeden hebt dat er meer speelt dan een feestje de dag ervoor, kun je het personeelslid doorverwijzen naar de bedrijfsarts voor een consult.

Controle op alcohol- en drugsgebruik

Om te voorkomen dat alcohol of drugs op de werkvloer worden gebruikt mogen medewerkers in enkele gevallen worden getest. Je mag een werknemer echter niet op alcohol (of andere drugs) testen, tenzij dit een wettelijke grondslag heeft. Dit is het geval bij medewerkers die vallen onder de werking van de wegenverkeerswet, luchtvaartwet of bijv. de spoorwegwet. Wanneer je vermoedt dat een chauffeur of piloot onder invloed is kun je hen verzoeken een test te ondergaan. Bij weigering kan de werknemer direct op non-actief worden gesteld. Buiten deze situatie kun je dit niet afdwingen omdat dit inbreuk maakt op de privacy van de persoon in kwestie.

Andere mogelijkheden om alcohol en drugsgebruik te voorkomen is HR-beleid gericht op het bespreekbaar maken van het gebruik en voorlichting over de risico’s die het gebruik met zich meebrengt op de uitoefening van de werkzaamheden. Zorg ook dat er in het bedrijfsreglement een alcohol- en drugsprotocol is opgenomen waarin duidelijk en ondubbelzinnig staat dat gebruik of bezit ervan leidt tot bepaalde helder omschreven sancties, en of er uitzonderingen zijn (vrijdagmiddag- of kerstborrel na werktijd). Tevens kun je alle medewerkers begeleiding door de bedrijfsarts aanbieden bij overmatig gebruik of verslaving.

Ontslag van dronken werknemer

Herhaald gebruik van alcohol of drugs kan duiden op een verslaving. Wanneer je al eerder een waarschuwing hebt gegeven voor een dronken toestand, duidt dat op een structureel probleem waarvoor je als werkgever verplichte stappen moet ondernemen, ontslag op staande voet voor het gebruik van alcohol is dan géén optie.

Op zoek naar een oplossing

Bij herhaald misbruik is de eerste stap het constateren van een probleem en hier vervolgens de bedrijfsarts bij betrekken. Helaas zal misbruik van alcohol vaak niet zomaar opgelost kunnen worden, het probleem kan zich dus langdurig voortslepen. Het is daarom van belang om een compleet dossier bij te houden waarin alle handelingen omtrent de werknemer en waarin de acties vanuit de werkgever vastgelegd worden. Wanneer de werknemer opgenomen moet worden in een kliniek ter behandeling van het alcoholprobleem, dan zal de werkgever deze persoon moeten doorbetalen tot het moment dat de arts hem of haar weer geschikt bevindt om de werkzaamheden te hervatten.

Drinken op het werk

Laveloos op het werk verschijnen of stiekem tijdens de pauze een fles whiskey naar binnen werken is iets heel anders dan een borrel op vrijdag na werktijd. Daarbij is het wel van belang dat de werkgever een verantwoord gebruik van alcohol nastreeft. Denk aan het regelen van alternatief vervoer voor het personeel, omdat je niet wilt dat iemand beschonken achter het stuur stapt. Door duidelijke protocollen op te stellen en alle personeelsleden te betrekken in dit beleid kun je (escalatie van) problemen voorkomen. Neem als werkgever verantwoordelijkheid voor het bedrijf, de collega’s en werknemers, ook bij het gebruik van alcohol.

Krijg geen kater van jouw personeel, bespreek het met jouw persoonlijke OAMKB adviseur.

alcohol, drugs, drank en drugs, werkgever, dronken, OAMKB, bedrijfsadvies, personeelszaken, online administratie