AFM: 'Meer regels lossen niets op' | onlineaccountantsmkb.nl
Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Voordelig de weg of het water op met OAMKB!
Download ons eBook

AFM: 'Meer regels lossen niets op'

Accountants kwamen deze week met plannen om de controlekwaliteit te verbeteren. Zo moet de accountant voortaan door de raad van commissarissen (rvc) worden benoemd. Ook komt er een verbod op beloning van controlerende accountants voor verkoop van advieswerk aan klanten. Directeur Steven Maijoor van de Autoriteit Financiële Markten ziet het als 'goede eerste stap'. De kritische rapportage van de AFM over de Big 4 begin september gaf het startschot voor de hervormingsplannen.
Bent u tevreden over de plannen van de accountants?
'Het is een goed teken dat de beroepsgroep nu erkent dat er iets moet veranderen. Dat was anders toen de AFM afgelopen september met haar rapport kwam. Toen werd er ontkend dat er een probleem is met de controlekwaliteit.'

Gaan de plannen ver genoeg?
'Het is een goede eerste stap, maar het wil zeker niet zeggen dat er niets meer te bespreken is. Mijn probleem is dat ze weer nieuwe regels voorstellen. Niet nodig. Het probleem is de cultuur van gebrek aan professionele scepsis. Dat los je op de werkvloer op. Te beginnen met bestuurders en partners die het goede voorbeeld geven en zich kritisch en onafhankelijk opstellen.'

In de plannen wordt niet gerept over scheiding tussen advies- en controlewerk. Terecht?
'Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat vindt ook minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Er moet wat veranderen, al is het maar om de regels in Europa gelijk te trekken. In Frankrijk moet advies- en controlewerk bijvoorbeeld strikt gescheiden worden, in Nederland niet. Dat verschil moet worden weggenomen.'

In het plan staat dat AFM-controlerapporten niet meer anoniem moeten zijn. Bent u daarvoor?
'Ik ben zeker voor meer transparantie, maar publiceren met naam en al, daar moet nog goed over worden gesproken. Het kan het toezicht bemoeilijken, terwijl je misschien ook dezelfde prikkel tot kwaliteitsverbetering kunt krijgen door de rapporten bekend te maken aan alleen de rvc, de auditcommissie en de klanten. Boetes en tuchtmaatregelen zijn natuurlijk sowieso niet anoniem.'
 
Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl 


Meest recent Terug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?

Onze app
Blijf op de hoogte! Download hier onze appDe laatste nieuwtjes voor ondernemers, maak afspraken en meer!
Onze app
X