Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

Converteerbare lening via crowdfunding

Een converteerbare lening kan bedrijven in het MKB veel voordelen bieden bij het opstellen en uitvoeren van hun financieel plan. Hoe werkt een converteerbare lening en hoe kan het jouw bedrijf van dienst zijn?

Definitie van een achtergestelde converteerbare lening

Dit is een lening waarbij in eerste instantie geen aflossing plaatsvindt. Er wordt rente bijgeschreven die vervolgens omgezet kan worden naar aandelen certificaten in die onderneming.

Welke voordelen biedt de achtergestelde lening van Geldvoorelkaar.nl?

Het wordt voor bedrijven in het MKB steeds moeilijker om de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten te financieren. Ondernemers van een start-up krijgen te maken met kosten die ze niet snel genoeg kunnen aflossen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een lening bij een bank te verkrijgen. Een achtergestelde lening biedt de benodigde ruimte voor ondernemers om een goede start te maken met hun (nieuwe) diensten en producten. Aan de andere kant kunnen investeerders ook op een andere manier profiteren. Zij kunnen de lening met rente omzetten naar aandelen in het bedrijf. Beide partijen profiteren uiteindelijk van deze constructie wanneer het project succesvol blijkt. Als financieel adviseurs passen we deze manier graag toe omdat die uitstekend binnen de doelstellingen van het OAMKB past. Twee van onze belangrijkste doelstellingen zijn: de positie van ondernemingen binnen het MKB versterken en de onderlinge interactie vergroten.

converteerbare lening achtergesteld crowdfunding

Crowdfunding maakt kansen mogelijk

Iedereen is bekend met het crowdfunding platform Kickstarter. Een grote groep van kleine investeerders maakt het ontwikkelen van innovatieve producten mogelijk. Dit had via traditionele wegen nooit gerealiseerd kunnen worden. Banken houden momenteel hun hand op de knip en keren alleen uit aan gevestigde bedrijven met beproefde diensten en producten. Dit remt de ontwikkeling van het MKB enorm. Dankzij een achtergestelde lening kan een investeerder al voor een klein bedrag een belang kopen in een onderneming. Als de onderneming aandelen gaat uitgeven, kan die lening, inclusief verschuldigde rente, worden omgezet naar aandelen. De ondernemer heeft meer ruimte en draagkracht om zijn/haar plannen te verwezenlijken en om een solide organisatie op te bouwen zonder grote financiële druk. De ondernemer wordt gedragen op de vele schouders van kleine investeerders in een crowdfunding constructie.

Investeer niet zonder financieel adviseur

De  achtergestelde lening is financieel gezien geen eenvoudige constructie. De risico's liggen ook hoger in vergelijking met andere leningen. Het is dan essentieel om je van goed financieel advies te voorzien. Kies voor een professionele intermediair van OAMKB en laat je vooraf goed inlichten over de mogelijkheden, de voordelen en de mogelijke risico's. Omdat Geldvoorelkaar.nl een grote waarde hecht aan een professioneel advies bij dit type financiering, hebben ze een gespecialiseerde intermediair als voorwaarde gesteld. Jouw persoonlijke OAMKB adviseur zal je helpen met het bepalen van de juiste strategie en werkwijze. In een later stadium kan de waardering van aandelen van toepassing zijn. Dan zullen onafhankelijke intermediairs (ofwel register valuators) deze waardering van aandelen verzorgen.

Welke voordelen heb je als ondernemer?

Om van concept tot eindproduct of dienst te komen, zijn alle beschikbare middelen van belang. Het aflossen van een rentedragende lening kan een goed concept voortijdig doen falen. Bij een achtergestelde lening is de financiële druk lager waardoor je als de ondernemer je geheel kunt wijden aan het product. Alle financiële middelen kunnen worden ingezet om de beoogde doelstellingen te behalen. De slagingskans wordt hoger evenals het rendement van je onderneming. Dit heeft weer een positieve uitwerking op de waardering van de toekomstige aandelen.

Daarnaast heeft crowdfunding het voordeel dat er meer exposure ontstaat voor je onderneming en voor je product. Ook worden de investeerders en de beoogde doelgroep nauw betrokken bij het proces. Crowdfunding helpt je op deze manier een nauwe band te creeëren met je afnemers en alle partijen in het project.

Welke voordelen heb je als investeerder?

Als investeerder moet je een gezonde dosis lef en toekomstperspectief hebben. Je gaat niet voor een snelle return-on-investment, jouw lening krijg je niet direct terug. De baten in de toekomst kunnen wel veel lucratiever zijn wanneer het project succesvol blijkt. Omdat het crowdfunding concept werkt op basis van meerdere investeerders, liggen de lasten en risico's per investeerder veel lager. Op het moment dat de aandelen worden uitgegeven, kan de investeerder ervoor kiezen de lening inclusief rente om te zetten naar aandelen om zo mee te groeien met de organisatie.

Belangrijk is wel dat het risico hoger ligt dan bij een reguliere lening. Het zijn vaak projecten die bij de bank niet in aanmerking komen voor een lening. Het betreft doorgaans innovatieve diensten en producten waar nog geen precedent voor bestaat. Startups kunnen uiteindelijk falen. Dankzij het crowdfunding model worden deze risico's gespreid over alle participanten. Dit onderstreept de noodzaak voor een financieel adviseur in het proces.

Meer informatie

Voor meer informatie en financieel advies betreffende achtergestelde leningen kun je terecht bij de financiële specialisten van het OAMKB via info@oamkb.nl


2016
 

Converteerbare lening crowdfunding, converteerbare lening, geld lenen, financiering, crowdfunding, OAMKB