Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug
Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan over hoe jij tijd kunt besparen op je administratie
Neem nu contact op!

5 veelvoorkomende fouten bij ontslag van werknemers

Iemand ontslaan is niet bepaald een favoriete actie, voor zowel de werknemer als bij de werkgever. Toch is het soms een noodzakelijk kwaad. Zorg wel dat je bij een ontslag alle zaken goed op orde hebt. Hier zijn vijf veelvoorkomende fouten bij ontslag van werknemers.

Zorg dat jouw personeelszaken op orde zijn, neem contact op met de lokale OAMKB bedrijfsadviseur.

1. Iemand ontslaan zonder toestemming van het UWV

Wanneer het een ontslag betreft vanwege bedrijfseconomische redenen, of iemand ontslaan bij langdurige arbeidsongeschiktheid, is het verplicht om toestemming te vragen bij het UWV. Dit is van toepassing wanneer er vooraf geen vaststellingsovereenkomst is afgesloten.

2. Niet goed onderbouwen van het ontslag

Het is van belang om voor ieder personeelslid een goed personeelsdossier bij te houden. Wanneer er een ontbinding van een contract moet plaatsvinden, zal de rechter het ontslag nauwlettend controleren op rechtsgeldigheid. Het dossier moet kloppen en volledig zijn. Wanneer je iemand wilt ontslaan op grond van slecht functioneren, zal dit moeten blijken uit toetsbare informatie in het personeelsdossier. Ook moet inzichtelijk zijn dat er voordat iemand ontslagen wordt, de werkgever zijn best heeft gedaan om dit te voorkomen. Anders kan de rechter beslissen het ontslag niet toe te kennen, en dan zijn beide partijen veroordeeld tot elkaar.

3. Eenzijdig het ontslag intrekken

Iemand ontslaan is lang niet altijd de goedkoopste optie. Wanneer je iemand ontslaat ligt het initiatief bij de werknemer. Je kunt dit als werkgever niet meer terugdraaien, het personeelslid kan dit wel. Zorg dus dat je precies weet wat de consequenties van het ontslag zijn voordat je het doorzet.

4. Verwarring tussen tijdelijk of vast contract

Op dit moment kun je op basis van de ketenregeling drie aaneensluitende contracten in een periode van twee jaar aangaan. Wanneer er een termijn van minimaal zes maanden in de periode plaatsvindt zonder contract, mag weer een nieuw tijdelijk contract worden afgesloten. Omdat niet iedereen weet wat de voorwaarden van de ketenregeling inhoudt, worden hier vaak fouten gemaakt.

5. Fouten bij het afspiegelingsbeginsel

Bij iemand ontslaan is de werkgever verplicht om het afspiegelingsbeginsel toe te passen. Daarin wordt bepaald dat de opbouw van leeftijd binnen de onderneming voor en na het ontslag overeenkomt. Je kunt dus niet zonder meer de ‘zwakste’ personeelsleden afstoten.

Ontslaan bij verslaving; een praktijkvoorbeeld

Een werkgever besloot een werknemer op staande voet te ontslaan, toen deze in dronken toestand op zijn werk verscheen. Hij had al eerder een waarschuwing hiervoor gekregen, dit was letterlijk de laatste druppel. Maar de rechter besloot na enkele jaren procederen toch de werknemer in het gelijk te stellen, en het ontslag ongegrond te verklaren. Het dronken personeelslid leed namelijk aan een alcoholverslaving, en dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Regelingen treffen bij verslaving

Verslavingen worden niet altijd herkend en erkend bij werkgevers, toch zijn dit situaties waarbij iemand ontslaan geen optie is. Als ondernemer is het verstandig om voor zaken als alcoholverslaving, gokverslaving of internetverslaving protocollen op te stellen, zodat dergelijke situaties op de juiste wijze afgehandeld worden. Onterecht ontslag is voor niemand voordelig.

Meer weten over werknemers ontslaan? Informeer bij OAMKB naar de mogelijkheden en verplichtingen.
 

ontslaan van werknemers, ontslag van werknemers, fouten bij ontslag, ontslag