Zzp en klein mkb Midden en groot mkb RA-/AA-accountant of fiscalist?
Doe mee aan onze franchiseformule!
Bel me terug

Accountant

Wat doe je liever: je administratie of groeien met je bedrijf? Neem nu contact op voor een financieel professional inclusief online administratie!

Jaarrekening opgesteld door een accountant v.a. €495,- 
De wettelijk verplichte jaarrekening zit al in het maandabonnement. Een accountant jaarrekening is meestal niet verplicht. 

Bekijk onze tarievenpagina voor meer prijzen.

 

Accountants laten het MKB groeien

OAMKB Accountants
Bennekomseweg 43
6717 LL Ede


085-30 30794
info@oamkb.nl

OAMKB is ooit gestart als Online Accountants MKB en staat voor Online administraties & Financieel professionals. Echt goed werken is van een probleem je voordeel maken. We geloven niet in de jaar(telaat)rekening en papieren adviezen die in een la belanden. We helpen je als ondernemer concreet met je administratie die voor een groot deel automatisch laten verlopen. Daarbij krijg je een professionele sparringpartner aan je zij voor het bespreken van je cijfers. Bij OAMKB heb je 24/7 inzicht in je cijfers en weet je precies waar je aan toe bent voor een vast maandbedrag.

Wat biedt de accountant? 

 • Een jaarrekening opgesteld door een accountant AA of RA incl. samenstellingsverklaring. Een wettelijk verplichte jaarrekening zit al in het maandabonnement, een accountantsjaarrekening is meestal niet verplicht
 • Due Diligence
 • Andere accountantsverklaringen 

Wat regelt de accountant verder voor je administratie? 

 • Je administratie is 24/7 bij
 • Aangiften omzetbelasting incl. eventuele aangifte ICP 
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Deponeren Kamer van Koophandelstukken
 • Wettelijke jaarrekening
 • 4 Besprekingen per jaar over je cijfers en ambities
 • Beantwoorden van al je vragen over bovenstaande (bellen, mailen, appen)

Extra opties die de accountant biedt

OAMKB heeft alle financiële en fiscale diensten in huis die je nodig kunt hebben voor je onderneming. Deze opties zijn niet in het maandabonnement opgenomen omdat ze ofwel van eenmalige aard zijn ofwel voor je bedrijf niet van toepassing zijn op dit moment. Mocht hier wel behoefte aan komen, dan bespreken we altijd vooraf het bedrag en condities voor akkoord.  

Uitbreidingsopties maandabonnement bij de accountant :    

 • Verlofregistratie                  
 • HR ondersteuning
 • Prognose en liquiditeitsplanning      
 • Projectadministratie                         
 • Betaalmodule                                   
 • Webshop koppeling  

Je kunt bij ons accountantskantoor ook terecht voor 

 • Onderzoek belastingbesparing
 • Start/verandering van rechtsvorm
 • Subsidieaanvraag
 • Inkomensplanning (pensioen), advies en aanvraag verzekeringen              
 • Begeleiding bedrijfsovername, bedrijfsopvolging, liquidatie, doorstart na faillissement
 • Voeren van procedures/bezwaren
 • Boekenonderzoek 
 • Financieringsadvies, begeleiding en aanvraag  
 • Marketing en communicatie trajecten advies en uitvoering

Alle tarieven hiervoor staan op onze website. Vraag ons indien nodig naar de mogelijkheden voor een voordelige aanbieding. 
Mocht je nog iets missen in deze overeenkomst, dan horen we dat graag van je. Mocht je tussendoor werkzaamheden aan het maandabonnement willen toevoegen, dan kunnen we die te allen tijde toevoegen, voor een meerprijs die we samen vooraf overeenkomen. Dat betekent dat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Voorwaarden accountantskantoor

Op onze dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. De Wwft verplicht ons tot een cliëntenonderzoek voor of uiterlijk bij aanvang van de opdracht. Ook verplicht de Wwft ons om verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties, voor zover wij die signaleren in het kader van onze normale werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Op deze overeenkomst en al onze aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die je hier vindt.
Ook zullen we je vragen een verwerkersovereenkomst te tekenen, zodat alle verantwoordelijkheden m.b.t. privacy goed zijn vastgelegd.

Machtiging aan je accountant voor bezwaar- en beroepschriften

Doorgaans machtig je ons om voor jou bezwaar- of beroepschriften in te dienen. Voor de aangiften inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting vragen wij per aangifte toestemming.

Niet elke ondernemer binnen het MKB maakt gebruik van de diensten van een accountant. Er wordt vaak een boekhouder in dienst genomen, deeltijd of zelfs voltijd, maar ondernemers zijn niet altijd bekend met de verschillen tussen een boekhouder en accountant. Het prijskaartje kan dan de doorslag geven. Een accountant voert echter heel andere werkzaamheden uit; boekhouder en accountant zijn complementaire beroepen. Een accountant kan een onderneming helpen groeien en weet zo de maximale potentie van het bedrijf te realiseren. Bij OAMKB zijn we trots op ons uitgebreide online netwerk aan accountants en delen we onze kennis graag met het MKB.

Ben je op zoek naar een betrouwbare accountant in het MKB? Neem direct contact op met OAMKB voor meer informatie, of vraag meteen een offerte aan.

De verschillen tussen een boekhouder en accountant

Een boekhouder kan de financiële administratie op orde brengen. Bij veel bedrijven binnen het MKB is dat hard nodig. Om niet ten onder te gaan aan bonnetjes, inkomende en uitgaande factureren en het kasbeheer, kan een boekhouder orde op zaken stellen. Je kunt kiezen voor een boekhouder in dienst of een freelance boekhouder extern. Steeds meer boekhouders bieden hun diensten online aan. Dit zijn de primaire taken van een boekhouder:

 • Een boekhouder houdt de financiële administratie van een persoon of onderneming bij
 • Een boekhouder kan de kas beheren
 • Een boekhouder kan de salarisadministratie bijhouden
 • Een boekhouder kan de BTW en belastingaangifte regelen

Het is niet verplicht voor een boekhouder om een opleiding te volgen. De meeste boekhouders hebben wel cursussen gevolgd, maar er is geen wettelijke standaard voor de boekhouding. De meeste boekhouders hebben ook geen specifieke aansprakelijkheidsverzekering in het geval dat er zaken niet kloppen.

Een accountant heeft een opleiding genoten op HBO- of WO-niveau. Accountants kunnen als zelfstandigen werken maar maken doorgaans deel uit van een accountantskantoor. Hoewel een accountant zich net als de boekhouder met de “cijfers” bezighoudt, vindt dit op een ander abstractieniveau plaats. De accountant houdt zich meestal niet bezig met de optelsom maar met de strategie, nu en in de toekomst. Daarmee zijn de primaire taken van een accountant wezenlijk anders dan die van een boekhouder:

 • Een accountant mag accountantsverklaringen opstellen en corrigeren
 • Een accountant houdt zich bezig met de fiscale zaken van een onderneming
 • Een accountant houdt zich bezig met de juridische zaken van een onderneming
 • Een accountant kijkt naar de langetermijnplanning
 • Een accountant functioneert als sparringpartner voor een ondernemer om de juiste strategie te bepalen

Zoals duidelijk blijkt uit de primaire taken zijn boekhouders en accountants met heel andere aspecten van financieel beleid bezig. Omdat een accountant veel dieper in de materie en in de bedrijfsprocessen gaat, ligt het voor de hand dat een accountant ook een gedegen opleiding heeft genoten. Een accountant moet ook verplicht ingeschreven staan in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waarbij een onderverdeling wordt gemaakt tussen AA-accountants en RA-accountants.

Kiezen voor een AA-accountant of RA-accountant?

OAMKB richt zich vooral op het MKB. De meeste accountants in ons netwerk zijn AA-accountants. Hoewel beide soorten accountant dezelfde bevoegdheden hebben, zijn er enkele verschillen. Een AA-accountant heet voluit een Accountant-administratieconsulent en een RA-accountant is een registeraccountant.

Accountant-administratieconsulent (AA)

 • Deze accountant heeft een HBO studie afgerond
 • Naast de studie is er ook een praktijktraject dat doorlopen moet worden
 • AA-accountants werken doorgaans voor kleinere ondernemingen binnen het MKB

Registeraccountant (RA)

 • Deze accountant heeft een WO studie afgerond
 • De studie is op het gebied van toegepaste economie en duurt doorgaans langer
 • RA-accountants werken doorgaans voor grotere ondernemingen

De scheidingslijn tussen een AA-accountant en een RA-accountant is in de laatste decennia kleiner geworden. Hoewel de studie niet hetzelfde is, zijn de taken overeenkomstig, en de juridische verantwoordelijkheden zijn ook gelijk. In België vallen beide beroepen onder de noemer bedrijfsrevisor. Wat zijn de voornaamste kenmerken van een accountant?

 • Een accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 • Een accountant heeft de bevoegdheid een accountantsverklaring af te geven betreffende de betrouwbaarheid van een jaarrekening
 • Accountants moeten voldoen aan een gedragscode zoals voorgeschreven door de NBA
 • Elke accountant heeft een aansprakelijkheidsverzekering
 • Accountants kunnen fiscale adviezen geven aan de ondernemer

Accountant in Business

Dit is een accountant die geen accountantsfunctie heeft. Aan deze titel zijn minder regels gebonden op het gebied van permanente educatie. Een accountant in business mag geen wettelijke controles uitvoeren, maar moet wel aan de fundamentele beginselen doen. Een accountant in business kan zowel een RA-accountant als een AA-accountant zijn. 

Wat zijn de “fundamentele beginselen”?

Elke accountant moet voldoen aan deze fundamentele beginselen, zoals opgesteld door de NBA:

 • Integriteit
 • Objectiviteit
 • Deskundigheid
 • Zorgvuldigheid
 • Geheimhouding
 • Professioneel gedrag

Bij OAMKB helpen we je zoeken naar de accountant die het beste past bij jouw bedrijfsprofiel. Vraag direct een offerte aan via deze pagina, of neem eerst contact met ons op.

Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA)

Bij een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) geldt er bij de wettelijke controle de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Een OOB is doorgaans een beursgenoteerde organisatie, een bank of verzekeringsmaatschappij. Deze vergunning moet het accountantskantoor aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De meeste accountantskantoren zijn niet in het bezit van deze vergunning en de eisen hiervoor liggen behoorlijk hoog. Er zijn strenge voorschriften op het gebied van de interne organisatie en kwaliteitsbeheersing. Voor ondernemers binnen het MKB is de WTA niet relevant, een vergunning hiervoor biedt dus geen specifieke voordelen.

De boekhouding staat (bijna) los van de accountant

Ondertussen mag het duidelijk zijn dat een accountant geen veredelde boekhouder is. Steeds meer boekhoudkundige taken kunnen geautomatiseerd worden. Boekhoudsoftware bestaat al heel lang, maar heeft zich in een rap tempo ontwikkeld en een groot deel van de boekhouding geautomatiseerd. Tot wel 70 procent van de boekhouding kan met de softwareoplossing van OAMKB worden geautomatiseerd. Dat betekent niet dat je automatisch aan één pakket gebonden bent, want bij OAMKB worden er meerdere diensten aangeboden tegen vaste tarieven. Je kunt besluiten om de oude boekhouding om te zetten naar één van de huidige aanbieders, of je kunt bijvoorbeeld een offline boekhouding in Exact online doorvoeren met Exact Online. Wat zijn zoals de algemene voordelen van online boekhouden?

 • Alle data is online beschikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week
 • De boekhouding is op elke locatie in te zien en aan te passen, overal ter wereld
 • Alle data kan ook offline worden opgeslagen naar een online back-up 
 • De factuuradministratie en salarisadministratie worden samengebracht in één systeem
 • In plaats van één pakket voor een hoge prijs betaal je maandelijks een kleiner bedrag voor software die wordt onderhouden en voorzien van de laatste mogelijkheden
 • De papieren boekhouding kan worden ingescand en met OCR tekstherkenning worden gedigitaliseerd
 • De digitale invoices worden direct in het systeem opgenomen volgens de gangbare standaarden
 • Offertes en facturen kunnen automatisch uitgestuurd worden
 • Herinneringen en aanmaningen kunnen automatisch uitgestuurd worden

Je ziet dat je door de financiële administratie online bij te houden veel tijd kunt besparen. Daarnaast wordt het veel eenvoudiger data te delen met bijvoorbeeld de Belastingdienst of een accountant.

Hoe kan een accountant jouw onderneming van dienst zijn?

Met het online platform is het niet alleen eenvoudiger om de juiste accountant te kiezen, de kosten zijn ook lager omdat je gebruik kunt maken van freelance accountants. Je hoeft zelf geen personeel in dienst te nemen, maar je kunt wel altijd vertrouwen op jouw vaste consulent. Dit zijn enkele diensten die een accountant kan bieden:

Toekomstperspectieven in kaart brengen

Aan de hand van de financiële administratie en de wensen van de ondernemer kan de accountant een strategisch plan maken voor de toekomst. Wanneer ga je investeren, op welke wijze doe je dat en hoe ga je om met personeel? Kies je voor eigen werknemers, via het uitzendbureau of toch met een Payroll constructie? Omdat de huidige data beschikbaar is in het online boekhoudsysteem, kan de accountant een solide roadmap opstellen voor de toekomst.

Adviezen verschaffen bij fusies

Wanneer je als organisatie wilt fuseren met een andere onderneming komen daar veel zaken bij kijken. Het is al lastig je eigen zaken te overzien, laat staan die van de nieuwe partner. Niet alleen moeten jouw zaken op orde zijn, ook moet je inzicht vergaren in de financiële positie van de andere partij. De accountant kan een zeker objectief perspectief houden op de zaken en alle factoren uitwerken zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Belastingadvies en aangiftes verzorgen

De boekhouding kan grotendeels worden geautomatiseerd en eventueel door een boekhouder uitgewerkt worden. Hoewel een ondernemer binnen het MKB geen accountantsverklaring hoeft te overleggen, kan een toetsing van een professionele accountant zeer waardevol zijn. Zorg dat de boeken kloppen, en dat afschrijvingen en dergelijke met het oog op de toekomst worden uitgevoerd voor het hoogste rendement en belastingtechnische voordelen.

OAMK kan fungeren als partner voor de juiste keuze van een accountant binnen het MKB. Met ons uitgebreide netwerk en ervaring kunnen we elke onderneming koppelen aan de beste accountant tegen de scherpste tarieven. In combinatie met online boekhouding en een uitgebreid netwerk van consultants, sta je als ondernemer veel sterker en kun je met een gerust hart bouwen aan de toekomst van jouw onderneming. En jouw persoonlijke vertrouwenspersoon zal je daarin bijstaan, waar je ook bent, en op elk moment.

Vraag direct een offerte aan van een accountant bij jouw in de buurt via OAMKB, of neem contact met ons op.